Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania na dzień: 16.07.2020 r.

Rekolekcje: Ku Bogu!
 
Po tych poważnych rozmyślaniach musi dusza znowu odetchnąć. Powinna zwrócić się do Boga, którego właściwością jest ustawicznie litować się i przebaczać. O tak, jakże dobry jest Bóg! Także dla grzeszników. I właśnie dla grzeszników!
Weź do ręki Pismo Święte i czytaj w Starym Testamencie, "Pan cierpliwy, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech" (Lb 14, 18). - "Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła" (Ps 144, 8). "Nad wszystkim masz litość i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili" (Mdr 11, 24). - "Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy" (Mi 7, 19).
Bierz Nowy Testament i czytaj. "Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony" (J 3, 17). - "Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło" (Łk 19, 10). - "Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy. Nie chce bowiem niektórych zgubić" (2 P 3, 9). Według obliczeń św. Romualda cztery piąte Pisma św. wypełniają cytaty o miłosierdziu Bożym!
Dlaczego więc patrzeć na Boga tylko jako na sprawiedliwego, zagniewanego i karzącego Sędziego?
Spiesz zatem z głęboką, dziecięcą ufnością, do Boga, Ojca miłosierdzia. Im bardziej przygniatają cię grzechy, im bardziej słabości i namiętności chciałyby cię pogrążyć w zwątpienie, tym ufniej uciekaj się do niezmierzonego jak sam Bóg jego miłosierdzia i wyrozumienia. To daleko milsze jest Bogu, niż gdy z małoduszności i zwątpienia upadasz zmiażdżony na duchu. Albowiem wyraźnie stoi w Piśmie Św.: "Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość" (Jr 9, 23).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze