Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania na dzień: 28.05.2024 r.

"Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).
 
Zagłęb się raz jeszcze w podstawową tajemnicę naszej świętej religii. Wierz całą duszą w Trójcę Przenajświętszą i naśladuj w tym względzie przykład Kościoła. Od najdawniejszych czasów wyznaje on wiarę w tę tajemnicę i broni jej.
Weź tylko najpewniejszych przedstawicieli Kościoła, Ojców świętych. Już Klemens rzymski pisze do Koryntian: "Czyż nie mamy jednego Boga i jednego Chrystusa i jednego Ducha łaski?" - Św. Justyn męczennik wyznaje: "Oddajemy cześć boską Stwórcy wszechświata; na drugim miejscu stawiamy Syna, a na trzecim Ducha Świętego". - Św. Augustyn uczy: "Trójca Przenajświętsza tak jest niepodzielna, że jest w niej tylko jeden Bóg".
Weź przeróżne wyznania wiary. Wszystkie z nich: apostolskie, nicejskie, atanazjańskie i trydenckie, zawierają wyraźną naukę o Ojcu, Synu i Duchu Świętym.
Weź kościelne obrzędy. Przy każdym chrzcie św., przy każdym znaku krzyża, przy udzielaniu św. Sakramentów, przy poświęceniach i błogosławieństwach brzmi bezustannie "Chwała Ojcu" lub "W imię Ojca".
Idź w tym z wiarą, miłością i czcią za Kościołem św. Nie zapominaj także nigdy, że kiedyś przy chrzcie św. i przy pierwszej Komunii św. na ręce Kościoła złożyłeś przysięgę Trójcy Przenajświętszej. Odmów to ślubowanie i stosownie do niego prowadź swoje życie. Innymi słowami wyrzeknij się szatana i wszelkiej jego złości, a wierz mocno i pokornie w to, co Kościół podaje ci do wierzenia. Jest to najpraktyczniejszy sposób oddawania czci Trójcy Przenajświętszej. A wtedy Kościół będzie mógł modlić się kiedyś i wyznawać ku wielkiej twojej radości, gdy będziesz żegnał się z tym światem: "Oddajemy Ci Panie, duszę sługi twego, służebnicy twojej... I chociaż zgrzeszył wiele, to jednak nie wyrzekł się Ojca, Syna i Ducha Świętego, lecz wierzył w niego". Potem przejdziesz do wieczności z wyznaniem na ustach: "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze