Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania na dzień: 24.05.2018 r.

"Wtedy zwołał Dwunastu... I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże" (Łk 9, 1-2).
 
Jaki duch miał ożywiać królestwo Boże? Nie inny, lecz ten, którego Duch Święty zaszczepił od pierwszej chwili w Kościele. O tym duchu czytamy znowu w historii pierwszej gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie. Wyrażają go krótkie, ale wiele mówiące słowa: "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie" (Dz 2, 42).
Trwali w "nauce Apostołów". Wyraża to, że największym staraniem pierwszego chrześcijanina było słuchanie nauk apostolskich. Stąd też ich męstwo w wierze, ich niezachwiana moc, której dali dowody w ogniowej próbie wkrótce potem rozpętanego krwawego prześladowania. "Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa" (Rz 10, 17). A ty może lekkomyślnie zwalniasz się z tylu kazań? A może masz takie przekonanie, że musi ono odznaczać się błyskotliwymi słówkami i stylowymi frazesami. Nie, także nauki apostołów, jak wyznaje św. Paweł, "nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości" (1 Kor 2, 4), A mimo tego, co za zapał u pierwszych chrześcijan! Ucz się od nich.
Trwali we wspólnocie. Znowu całkowicie według zasad apostolskich: "Znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy" (Kol 3, 13). Bądź zawsze heroldem pokoju i miłości. Ustępuj w sprzeczkach, a okażesz się najmądrzejszym i twoje postępowanie będzie po myśli ducha miłości.
Trwali w łamaniu chleba. Co za rozkoszny widok dla Boga, jego aniołów i ludzi. Cała gmina chrześcijańska u Stołu Pańskiego! I to codziennie, jak szczególnie podkreślają to Dzieje Apostolskie (2, 46). Niech to będzie twoją wytyczną, a nie sądź, że z jedną Komunią św. wielkanocną lub kilkoma w roku już wszystko skończone.
Trwali w modlitwach. Jakże szczególne działanie Ducha Świętego daje się odczuwać w tej gminie, która miała stać się wzorem innych gmin!
Ale też była ona podatna na jego działanie i łaskę. Niech więc ciebie także ożywia duch pierwszych chrześcijan i miłuj modlitwę. Uważaj za stracony ten dzień, w którym byś się nie modlił!
Błagaj też Ducha Świętego, by raczył ci udzielić chrześcijańskiego ducha, którym odznaczali się pierwsi chrześcijanie. Wyrwij z duszy wszystkie niezdrowe, niekatolickie poglądy. Módl się z głębi serca: "Wszystko stwarzasz, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi" (Ps 104, 30).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze