Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna

Święty Paweł w Liście do Galatów prosił: "Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe" (Ga 6, 2). Jest pięknym zwyczajem, aby jednoczyć się w modlitwie i wspólnie wypraszać u Boga łaski potrzebne każdemu z nas. Dlatego zapraszamy do przyłączenia się do wspólnoty osób, które spotykają się wirtualnie na stronie msza.net. Wymaga to zarejestrowania się na naszej stronie i zaznaczenia w opcjach użytkownika chęci otrzymywania intencji modlitewnych. Te intencje może dodawać każdy uczestnik wspólnoty. Pozostali znajdą je w skrzynkach e-mailowych i będą mogli włączyć do swojej modlitwy.

Razem z Tobą nasza wspólnota będzie liczyć 449 osób. Zapraszamy :-)