Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 77

"Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy" (Mt 20, 1).
 
Według proroka Izajasza (5, 7) winnicą Pańską jest Kościół. Winnym szczepem jest Chrystus, latoroślami wierni. Sam przecie Zbawiciel powiedział: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym" (J 15, 1). Zapytaj teraz siebie, czy ciągniesz z Chrystusa soki ożywiające twój organizm i całe twoje działanie. A może jest dla ciebie rzeczą najważniejszą świat ze swoją pustą doczesną kulturą, ze swoją gonitwą za rozkoszą zmysłów, ze swoją walką o pieniądze i żądzą zabaw, z całym swoim wrogim postępowaniem stroniącym od Chrystusa, obcym Chrystusowi? A co czytamy u św. Jakuba? "Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga" (Jk 4, 4).
Może ty również należysz do tych, którzy umizgują się do innowierców lub niedowiarków i sądzą, że trzeba się do nich jak najbardziej dostosować, choćby za cenę prawdy czy moralności katolickiej? "Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony?" (1 Krl 18, 21).
Pamiętaj również o pracy, której Pan dokonał w swojej winnicy także dla twojej korzyści. Mówi o tym u proroka: "okopał ją", czyli otoczył swoją szczególną opieką i świętymi przykazaniami. "I oczyścił z kamieni", czyli ołtarze bóstw pogańskich musiały ustąpić miejsca poświęconym kamieniom ołtarza Bożego. "I zasadził w niej szlachetną winorośl", czyli dusze uświęcone przez sakramenty i sakramentalia. "I pośrodku niej zbudował wieżę", wieżę nieomylnego urzędu nauczycielskiego, który odpędza wszelkich szkodników - i "tłocznię w niej wykuł", tłocznię swych cierpień, z której tryska użyźniająca Krew Boga (Iz 5, 2).
Do tej winnicy bożej jesteś wezwany - spośród wielu milionów. Ceń należycie ten zaszczyt! Kochaj Chrystusa i jego Kościół św., który Mistrz twój tak bardzo umiłował. Miłuj go przez katolicki sposób myślenia i postępowania. Miłuj go przez ofiarną współpracę w Akcji Katolickiej. "A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani" (Ef 4, 1).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze