Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 339

"Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował" (Mt 18, 27).
 
Jakże dobrym i miłościwym jest Bóg! Św. Chryzostom woła w zachwycie: "Patrz, oto przeobfite bogactwo boskiej miłości: Sługa błaga tylko o trochę czasu, Pan zaś daje więcej niż o to proszono, bo daruje cały olbrzymi dług". Tak jest, cały dług: wieczny - przez sakrament pokuty, doczesny - przez odpusty, te szczególne dowody boskiego miłosierdzia.
Ty znasz naukę o odpustach. Korzystanie z nich według orzeczeń soboru trydenckiego jest wielce zbawienne. Iluż to pobudziło się odpustami do przyjmowania św. Sakramentów Jakże łatwo możesz teraz przez odpusty uzyskać zwolnienie od kar za grzechy, które w przeciwnym razie mu-miałbyś boleśnie spłacić w czyśćcu!
Strzeż się jednak pewnego przeceniania odpustów. Doktor Kościoła, św. Tomasz z Akwinu, powiada całkiem słusznie: "Chociaż odpusty także wielce się mogą przyczynić do zmazania kar grzechowych, to jednak inne dzieła zadośćuczynienia są bardziej zasługujące ze względu na pozytywną nagrodę, która przecież nieporównanie cenniejsza jest niż uzyskanie odpuszczenia doczesnych kar". Odpustu więc żadną miarą nie można nazwać dziełem najwyższym i najbardziej zasługującym.
Strzeż się też przed pewnego rodzaju kramarskim korzystaniem z odpustów. A więc nie chodź do Komunii św., nie słuchaj Mszy św., nie odmawiaj koronki i nie odprawiaj drogi krzyżowej, nie wstępuj do związku lub bractwa, nie zdobywaj się na ofiary - najpierw i przede wszystkim dla odpustu, ale czyń to wszystko przede wszystkim ze względu na samą służbę Bogu! A potem dopiero z wdzięcznością przyjmuj odpusty. Matka pewnego franciszkanina dała w tej kwestii odpowiedź godną uwagi. Jakaś pobożna dusza polecała jej modlitwę, do której były przywiązane liczne odpusty. Ona zaś odrzekła: "Czy modlimy się ze względu na odpusty? Ja sądzę, że na pierwszym miejscu modlimy się, by uczcić Pana Boga!"
Odmawiaj zawsze z prawą miłością piękną odpustową modlitwę przed wizerunkiem Ukrzyżowanego: "Oto ja, o dobry Jezu..." Wiedz też, że ilekroć warunkiem zyskania odpustu jest modlitwa na intencję Ojca św., wystarczy wtedy odmówić 1 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Tylko w celu uzyskania zupełnego odpustu "tylekroć-ilekroć", złączonego z nawiedzaniem kościoła, np. w dzień Zaduszny, na Porcjunkułę w kościołach franciszkańskich, na św. Ignacego Loyolę w kościołach jezuickich... należy odmówić przy każdym nawiedzeniu kościoła 6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś i 6 Chwała Ojcu.
Korzystaj z odpustu w pokornym poczuciu własnej winy. A wtedy i na tobie spełnią się słowa Tobiasza: "Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny" (Tb 4, 9).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze