Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 336

"Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami" (Mt 18, 23).
 
Znaczenie przypowieści jasne. Owym królem jest Bóg, sługami zaś my ludzie, obrachunek nastąpi po śmierci na sądzie.
Zastanów się nieco nad twoim obrachunkiem. Że musi on być jak najściślejszy, mówi ci to świętość, sprawiedliwość i wszechwiedza Boga Sędziego. "Pan zgłębia wszystkie tajniki myśli" (1 Krn 28, 9). Każdą poszczególną myśl! Także twoje myśli! To samo powiada Pismo św.: "On zbadał przepaści i serca ludzkie i wszystkie ich knowania poznał, albowiem Najwyższy posiada całą wiedzę" (Syr 42, 18). Sam Chrystus podkreśla jeszcze to wszystko, mówiąc: "A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony" (Mt 12, 36-37).
Wykręty i usprawiedliwienia się z powodu ciężkości przykazań, braku łaski uczynkowej, słabości natury i złego otoczenia nie zrobią wrażenia na Przedwiecznym. Albowiem czas łaski już minął, zaczął się okres surowej sprawiedliwości. Nieodwołalnie!
Zastanawiaj się nad tym często. Nie żyj na ślepo. Na sądzie zapadnie wyrok - na całą, długą wieczność, na wieczne niebo lub piekło! Trzeciej możliwości nie ma dla ciebie. Miej się więc na baczności i postępuj według życzliwego napomnienia: "A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze" (Ga 6, 10).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze