Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 326

"Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni" (Mt 22, 8).
 
Według wielu Ojców Kościoła uczta ta ma oznaczać także wiarę. Tę samą wiarę, którą wielu odpycha, a tym samem pozbawia się jej błogosławionych owoców. I to z własnej winy. "Zaproszeni nie byli godni!"
Wiara nadaje sens temu życiu. - Wielki i mądry Arystoteles w chwili śmierci powiedział: "Odchodzę stąd, a nie wiem, dokąd idę". Wiara zaś mówi już dziecięciu, że ostatecznym celem naszym jest niebo, szczęście wieczne. Mówi ona też, że drogę do tego celu wskazuje ewangelia: "Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania" (Mt 19, 17). Tak więc wiara nadaje życiu prawdziwy, głęboki sens. Także na ciebie woła ona: Wszystko dla wieczności! - Jakże przy tym godni są opłakania ci, którzy zamykają serce przed wiarą. Jeden z najwybitniejszych uczonych nowożytnych, Aleksander Humboldt, wzdycha z piersią przejętą bólem: "Gdybyśmy przynajmniej wiedzieli, po co właściwie jesteśmy na świecie!" Gdyby tak nabył sobie prosty katechizm. "Lecz zaproszeni nie byli godni!"
Wiara niesie pociechę w godzinę śmierci. W wierze umiera się dobrze i lekko.
Zwłaszcza, że Kościół św. dokłada wszelkich starań, by swoim dzieciom na tę podróż do wieczności sprawić jak najlepszą szatę, szatę godową łaski uświęcającej, w którą nas przyodziewa przez zaopatrzenie św. sakramentami. Wtedy śmierć traci swą grozę i strach.
Matka Melanchtona zapytała swego syna, czy ona także ma przejść na nową reformowaną wiarę. "Nie", odrzekł otwarcie reformator, "zostań katoliczką. W nowej wierze wprawdzie wygodniej się żyje, lecz w starej za to lepiej się umiera!"
Żyw zawsze w sercu wdzięczność za powołanie do prawdziwej wiary. Z każdym dniem staraj się być godniejszym tego wezwania. Kieruj się w życiu następującą wskazówką: "Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia" (Rz 10, 10).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze