Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 3

"A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie" (Łk 21, 28).
 
Naturalnie, dla apostołów, do których te słowa były zwrócone, koniec świata i sąd ostateczny będzie przypieczętowaniem wybawienia od wszelkiej goryczy życia ziemskiego. Lecz dla tylu innych? Dla wielu będzie to dzień grozy, gdy się spełni to, co oglądał św. Jan: "I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi" (Ap 20, 12). Chodzi tu o święte księgi Ewangelii Jezusa Chrystusa, według których sąd się odbędzie. Sam przecież Zbawiciel powiedział: "Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym" (J 12, 48).
Według św. Ewangelii będą sądzeni wszyscy chrześcijanie bez wyjątku. Wtedy nie będzie żadnej różnicy między ubogim, a bogatym, między prostaczkiem, a uczonym, między chorym, a zdrowym, przełożonym i poddanym, królem i żebrakiem. "Słowo, które powiedziałem, sądzić będzie!"
Według zasad św. Ewangelii będą sądzeni ze wszystkiego: z myśli, słów i czynów; z miłości Boga i bliźniego; z obowiązków i cnót stanu; z dobrych uczynków jak i z występków. "Słowo, które powiedziałem, sądzić będzie!"
Także ty będziesz sądzony według zasad św. Ewangelii. Wymówki i wykręty na nic się tam nie zdadzą. Wtedy zawiedzie wszystko, co na ziemi służyło do otumanienia, nieraz z gwałtem własnego sumienia. "Słowo, które powiedziałem, sądzić będzie!"
Przejmij się tym głęboko i poważnie. To ci doda mocy do niejednej reformy w twoim postępowaniu, pobudzi cię do ćwiczenia się w niejednej cnocie, do energicznego zwalczania namiętności i do czynów po myśli Chrystusa. Słuchaj napomnienia Kościoła, jakie ci daje w adwencie: "A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom" (Rz 13, 11-14).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze