Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 292

Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość (Mt 6, 33).
 
W królestwie łaski, jakim na ziemi jest Kościół św., królem jest Chrystus, a zastępcą jego papież. Konstytucję zaś jego stanowią prawa dwóch tablic i przykazania kościelne. Królestwo nasze ma też swoje wojsko. Wypełniają jego szeregi wszyscy chrześcijanie bez względu na to, czy będą to książęta, czy żebracy, mężczyźni, czy niewiasty, starcy czy też dzieci. Wszyscy oni są rycerzami przez wiarę i świętą przysięgę. Wiara nakłada na wszystkich obowiązek walki: "Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz", zapewnia otwarcie Chrystus (Mt 10, 34). Mieczem ducha winni wszyscy toczyć bój ze światem, ciałem i piekłem. Stąd też wzywa Apostoł narodów do walki: "Weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże" (Ef 6, 13-17). - Rycerską przysięgę na sztandar Chrystusa każdy składa przy chrzcie św. i przy pierwszej Komunii św.: "Wyrzekam się!" "Wierzę!"
Jest też skarb państwa. Są nim zasługi Jezusa Chrystusa, które mają nieskończoną wartość i dla każdego są dostępne, zwłaszcza we Mszy św., w św. Sakramentach, sakramentaliach i odpustach.
Jest też i państwowy trybunał w sakramencie pokuty. Z tą tylko różnicą, że tam nie zapadają wyroki, ale usprawiedliwienia. "Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości" (1 J 1, 9).
Dziękuj dobrotliwej opatrzności, która wybrała ciebie z milionów do takiego królestwa łaski. Staraj się też wykorzystać to możliwie najlepiej. Leży to w najściślejszym twoim interesie. Pamiętaj często, iż czeka cię odpowiedzialność. Bądź wdzięczny! "Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce" (J 1, 16).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze