Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 291

Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość (Mt 6, 33).
 
Przez królestwo boże należy rozumieć nie tylko królestwo niebieskie, lecz także królestwo łaski na ziemi - Kościół św. I to królestwo, jak każde inne, ma swoją organizację.
Królem w tym państwie jest Chrystus. "Dana Mu jest wszelka władza w niebie i na ziemi" (Mt 28, 18). Jednak sprawuje on tę władzę w sposób jak najłagodniejszy. Żyjąc na ziemi "przeszedł On dobrze czyniąc" (Dz 10, 38). W niebie żyje dalej, by "wstawiać się za nami" (Heb 7, 25). Jako namiestnika swego zostawił na stolicy rzymskiej księcia apostołów i jego następców: "Paś owieczki moje, paś owce moje!" (J 21, 16.17). Także papież rządzi w duchu Chrystusa. Nie wojskami i armatami, lecz darami i modlitwami, które wychodzą na dobro całego świata i służą do utwierdzenia Chrystusowego pokoju w królestwie Chrystusowym.
Konstytucją tego królestwa jest Dekalog dany przez Boga na Synaju i pięć przykazań kościelnych. Tak bowiem powiada sam Zbawiciel: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić" (Mt 5, 17). A młodzieńcowi stawia on jako normę życia: "Zachowaj przykazania" (Mt 19, 17). O przykazaniach zaś kościelnych oświadczył uroczyście, że każdy, kto by Kościoła nie słuchał, "niech będzie jako poganin i celnik" (Mt 18, 17).
Jeżeli chcesz więc być prawdziwym członkiem królestwa łaski na ziemi, to stój wiernie i z miłością przy Chrystusie i jego zastępcy - papieżu. Zachowuj też karnie przykazania i z pokorą poddaj się jego prawom, które ogłosił sam na Synaju i przez swój Kościół. W ten sposób praktycznie spełnisz to, czego żąda Mistrz w tych słowach: "Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość" (Mt 6, 33).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze