Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 279

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami!
 
Trzecie uwielbienie Przyczyny naszej radości.
Apostoł nazywa Boga "Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszystkiej pociechy" (2 Kor 1, 3). Źle by to było, gdyby było inaczej! Przecież wskutek grzechu ziemia stała się doliną łez. Od pierwszego kwilenia nowonarodzonego dziecięcia, aż do ostatniej łzy, którą śmierć wyciska z gasnącego oka, jest życie szorstką drogą pełną cierni. "Ciężkie jarzmo [spoczęło] na synach Adama, od dnia wyjścia z łona matki, aż do dnia powrotu do matki wszystkich" (Syr 40, 1).
Szczęście, że w utrapieniach życia ziemskiego mamy przy boku Boga wszelkiej pociechy.
Szczęście także, że ten pocieszający Bóg obdarzył nas w Maryi Matką pocieszycielką. Do niej stosują się słowa Pisma św.: "Kto nie jest doświadczony, cóż umie?" (Syr. 34, 11). Albowiem Najświętsza Maryja Panna rzeczywiście przeszła wielkie próby. Dlatego ona właśnie potrafi najlepiej pocieszyć smutnych. Mógł też dlatego zawołać św. Bernard: "Maryja stała się wszystkim dla wszystkich, a jej miłujące serce stoi wszystkim otworem, by wszyscy mogli tam znaleźć to, czego im potrzeba: niewolnik - wolność, chory - zdrowie, zasępiony - pociechę, grzesznik - przebaczenie".
Dlatego zwracaj się w chwilach ciężkich i ponurych do Pocieszycielki, zawsze gotowej spieszyć ci z pomocą. Gdy będziesz padał pod ciężarem jakiegoś utrapienia, gdy opuszczą cię ludzie, gdy już nie znajdziesz żadnego wyjścia, gdy zawiedzie cię ziemska pociecha, biegnij wtedy w cichą godzinę do kościoła. Padnij na kolana przed obrazem Niepokalanej Pani i pozwól aby serce, prosto jak dziecię, powiedziało jej, co cię przygniata. Powołaj się wtedy na jej tytuł Pocieszycielki strapionych.
Bądź też sam w orszaku Niepokalanej Matki pocieszycielem dla swoich bliźnich. Pamiętaj tu o słowach św. Franciszka Salezego: "Niejednokrotnie tak bardzo pragniemy być aniołami, że całkowicie o tym zapominamy, by być dobrymi ludźmi".
Łącz się z Kościołem świętym, który tak głęboko i serdecznie modli się w pacierzach kapłańskich: "Święta Maryjo, wspomagaj nas nędznych, spiesz z pomocą małodusznym, pocieszaj smutnych, wstawiaj się za wiernym ludem, bądź pośredniczką dla stanu kapłańskiego, wstawiaj się za rodzajem wybranym. Niech wszyscy, którzy cię czczą, doznają twej matczynej pomocy!"

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze