Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 248

Rekolekcje: Ku świętości!
 
Naśladowanie Chrystusa ujęte w jednym słowie nazywa się świętością. Jest to melodia, na którą wielu potrząsa tylko głową. Mianowicie myślą tacy: "Być świętym to coś tylko dla wybranych, a nie dla przeciętnych, zwykłych ludzi". A jednak musisz pójść za hasłem: "Ku świętości!" Chce tego sam Bóg: "Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie" (1 Tes 4, 3). Chciej tylko zajrzeć jeszcze do Pisma św.
Pan przemówił do Mojżesza i rzekł mu: "Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!" (Kpł 19, 2). Zwróć uwagę, że te słowa odnoszą się do całego zgromadzenia. Nie do poszczególnych wybranych. Bóg-Człowiek stawia ci przed oczy ideał świętości w następujących słowach: "Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5, 48). Odnosi się to znowu do wszystkich, a nie do garstki wybranych. Książę apostołów pisze: "Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał" (1 P 1, 14). Nauczyciel narodów napomina wszystkich: "W Chrystusie bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem" (Ef 1, 4). Tajemnicze objawienie woła na ciebie i na wszystkich bez różnicy: "Kto sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci" (Ap 22, 11).
Tak jest, taka jest wola Boża, byście się uświęcili! Czego zaś Bóg żąda i co tak mocno usiłuje ci wpoić musi być dokonane, czy to miłe, czy nie. A może to być dokonane, albowiem Bóg nigdy nie domaga się niemożliwości. Powinieneś więc postanowić sobie niezłomnie, aby uświęcić się. I to dlatego jeszcze - zapamiętaj to sobie dobrze - że inaczej nie wejdziesz do szczęśliwości niebieskiej. Jest bowiem napisane: "Nic nieczystego do niego nie wejdzie" (Ap 21, 27).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze