Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 247

Rekolekcje: O naśladowaniu Chrystusa.
 
Naśladowanie Chrystusa jest łatwe: "Brzemię moje jest lekkie", powiada sam Zbawiciel u św. Mateusza (11, 30). A to dlatego, że dobry Mistrz niczego nie żąda od ciebie, czego by wpierw sam nie doświadczył na sobie. Ileż on wycierpiał na ciele, a ile na duszy! Kto może jeszcze się skarżyć? "Uczeń nie przewyższa nauczyciela" (Mt 10, 24).. A także dlatego, że on wspomaga cię swoją łaską i nigdy nie obarcza cię cięższym brzemieniem, niż możesz udźwignąć. Tu trzeba zastosować wspaniałe zdanie Kościoła: "Bóg nie rozkazuje niczego niemożliwego, lecz skoro nakazuje, to żąda tylko byś uczynił tyle, ile możesz, a wybłagał sobie to, na co brak ci sił, a on ci dopomoże, byś i to mógł uczynić".
Naśladowanie Chrystusa jest słodkie: "Jarzmo moje jest słodkie", powiada znowu sam Zbawiciel (Mt 11, 30). Słodka jest przede wszystkim sama myśl, iż wolno mi służyć tak godnemu miłości Panu, pod którego znakami nie ma niewolniczej służby, lecz przeciwnie, można tu zastosować zasadę: "Bogu służyć to znaczy królować!" To znaczy królować nad nędznym światem, nad zmysłowością i wszystkim, co płaskie. Słodkie także ze względu na widoki obfitej zapłaty: tu na ziemi wewnętrznej radości i duchowego wesela, a w wieczności rozkoszy niebiańskich. Sam przecie Zbawiciel przyrzekł: "Abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem" (J 14, 3).
Wyrzeknij się zatem wszystkiego, co by cię w jakikolwiek sposób mogło oddzielić od Chrystusa. On sam bowiem powiada: "Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem" (Łk 14, 33). Wypełniaj wiernie wszystko, czego Chrystus żąda od ciebie przez dziesięć przykazań, przez przykazania kościelne, przez przełożonych, spowiedników i własne sumienie. Nie mów tylko: "Panie, Panie!" Pozwól, niech czyn przemówi! Jezus niech będzie jedyną miłością twojej duszy. Z cesarzem Jowinianem powtarzaj raz po raz: "Celem mego życia jest Chrystus!"

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze