Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 242

Rekolekcje: Nie mnóż sobie grzechów.
 
Niezmiernie ważna rzecz. Albowiem im bardziej zgubny jest grzech śmiertelny, tym bardziej nierozumną rzeczą jest robić sobie grzechy śmiertelne tam, gdzie ich nie ma.
Co należy do grzechu śmiertelnego? Całkowita świadomość. Popełniłeś coś brzydkiego w dzieciństwie, nie zdając sobie oczywiście sprawy z doniosłości tego; miałeś tylko zamglone pojęcia o Bogu, religii i moralności; a więc brak było w tych wypadkach pierwszego warunku do grzechu śmiertelnego!
Do grzechu śmiertelnego potrzeba całkowicie wolnej woli. Na wolę człowieka wpływa tyle ograniczeń i tyle podniet, że nie zawsze może ona swobodnie decydować. Z samej natury ma ona pewną skłonność do złego. Do tego przyłącza się stan chorobliwy, dziedziczność, rozdrażnienie nerwów, namiętności itd. Ściśle rzecz biorąc, w większości wypadków nie ma się do czynienia ze złą wolą. Większość ludzi uchybia i upada albo w odurzeniu namiętności albo z pewnej lekkomyślności, z nieuświadomienia religijnego lub z pewnego rodzaju tępoty umysłowej, pod presją zewnętrznych stosunków lub z dziedzicznych skłonności.
Do grzechu śmiertelnego wymaga się ważnej sprawy. Za lada bagatelkę nie padnie na nikogo wyrok potępienia. Dobra jest wierność w małym. Ale też z drobnych kłamstw, z łakomstwa, sprzeczek, niewielkich zazdrości itp. nie należy robić ważnych spraw w tym znaczeniu, jakby były grzechem ciężkim. Tak zwane grzechy główne otrzymały tę nazwę dlatego, że są źródłami wielu innych grzechów, a nie dlatego, że zawsze są grzechami ciężkimi. Gniew należy do grzechów głównych, a przecież często nie jest wcale grzechem ciężkim.
Wreszcie do istoty grzechu śmiertelnego należy i to, że dokonuje zerwania z Bogiem Nie każdy grzech ciężki sprawia całkowite zerwanie z Bogiem. Zostają jeszcze węzły wiary i nadziei, które nas łączą z Bogiem, chociaż węzeł miłości został zerwany. Ciężkie grzechy niewiary i rozpaczy niszczą nawet tę dwa węzły.
Jeżeli jednego choćby z wymienionych elementów brakuje, wtedy nie ma też grzechu śmiertelnego. Lub jeśli zachodzi poważna wątpliwość, czy rzeczywiście wszystkie te trzy elementy spełniły się równocześnie, wtedy też nie ma grzechu śmiertelnego. Nie węsz więc wokoło zbyt pochopnie grzechu śmiertelnego. Bądź rozsądny! "Mądrością rozumnego - poznanie swej drogi" (Prz 14, 8).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze