Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 227

Rekolekcje: O grzechu.
 
Chodzi o twoją wspaniałą, cenną, jedyną i nigdy nie umierającą duszę. W tym niezachwianym założeniu masz fundament, na którym możesz dalej budować. Logicznie myśląc nasuwa się pytanie: "Co też może pogrążyć moją duszę na wieki w nieszczęściu?" Grzech, grzech ciężki. "Kto przeciw mnie zgrzeszy, duszę swą rani" (Prz 8, 36).
Czym jest grzech śmiertelny? Nonsensem!
Wydziera z duszy najcenniejszy klejnot, pokój: "Nie ma pokoju dla bezbożnych" (Iz 48, 22). I to z własnej winy. To jest właśnie nonsensem. Tym więcej, że nie ma niczego większego nad wewnętrzny pokój serca, którego nieodrodną siostrą jest radość,.
Grzech śmiertelny jest źródłem wszystkich nieszczęść. Przypomnij sobie tylko pierwszych rodziców, potop, Sodomę i Gomorę, nieszczęsną Jerozolimę. "Grzech czyni ludzi nędznymi" (Prz 14, 34). A wojny, zarazy, głód i trzęsienie ziemi, a wszystkie te katastrofy dzisiejszych dni? Skąd to wszystko? Grzech czyni ludzi nędznymi. Pomyśl też o tylu nieszczęśliwych rodzinach. Skąd to nieszczęście? Grzechy przedślubne ściągają nieszczęście i łzy na samo pożycie małżeńskie! Człowiek sam ściąga na siebie to wszystko. To jest nonsens grzechu.
Grzech śmiertelny rujnuje samą duszę: "Na drodze prawości jest życie, kroczenie po niej jest nieśmiertelnością" (Prz 12, 28). Przez grzech śmiertelny zrywasz z Bogiem, odcinasz się od źródła życia łaski. Dlatego sam Pan mówi do takiej duszy: "Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły" (Ap 3, 1). Człowiek w grzechu śmiertelnym to żywy, chodzący trup! Lecz niestety z własnego wyboru. I oto jest nonsens grzechu. Z tego wszystkiego wynika zasada: "Precz ze wszystkim, co mogłoby prowadzić do grzechu śmiertelnego!" Obojętne, czy będzie to namiętność, czy lektura, czy znajomość, czy stosunki, czy wreszcie jakiś dom. "A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne" (Ga 6, 8).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze