Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 197

"Nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).
 
Wyznanie wiary św. Atanazego zawiera następujący artykuł wiary: "To zaś jest wiarą katolicką, że my czcimy jednego Boga w Trójcy Św. i Trójcę w jedności".
Kto nas pouczył o tej tajemnicy? Św. Augustyn pisze swoim abstrakcyjnym sposobem: "Stary Testament jest osłoną Nowego, Nowy zaś jest odsłoną Starego Testamentu". W naszej kwestii oznacza to, że Stary Testament znał Trójcę Św. i uczył o niej tylko przez pewne odsłony. Wyraźnie występuje ona dopiero w Nowym Zakonie. Tu spotykamy się aż z pięciokrotnym objawieniem tej tajemnicy.
Po raz pierwszy było to w Nazaret. Tam rzekł Anioł do Maryi: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym" (Łk 1, 35). - Po raz drugi odsłonił Bóg tę tajemnicę nad Jordanem. Przy chrzcie Pana Jezusa, "Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany" (Łk 3, 22). - Trzeci raz już sam Jezus przed swoim wniebowstąpieniem powiedział: "Nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). W czasie Zielonych Świąt w Jerozolimie odsłonił tę tajemnicę po raz czwarty w kazaniu książę Apostołów: "Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie" (Dz 2, 33). - Wreszcie już raz piąty w klasyczny sposób ujmuje tę tajemnicę Uczeń umiłowany: "Trzej są, którzy świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są" (1 J 5, 7).
Daj wiarę tym oczywistym objawieniom. Uwielbiaj Boga w Trójcy Św. Jedynego. Z coraz większą czcią odmawiaj: "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen".

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze