Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 188

Przyczyno naszej radości, módl się za nami!
 
W tym wezwaniu wychwalamy Maryję za liczne pomoce, przez które przynosi nam radość. Ona przecież dała nam tego, o którym powiada Boży wysłannik: "Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu" (Łk 2, 10). Jest ona przyczyną naszej radości także z tego względu, że Odkupiciel ze szczególnym upodobaniem zlewa na nas swe łaski za jej pośrednictwem. Wyjednuje nam ona tyle łask, że słusznie może odezwać się do nas: "Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana" (Prz 8, 35).
Maryja staje także wobec nas jako matka łaskawości, przepełniona radością i rozweselająca wszystkich. Ona śpiewa radosną pieśń Magnificat, gdzie wyznaje: "Duch mój się raduje w Bogu i Zbawicielu moim" (Łk 1, 47). Ona wniosła czystą radość w dom Zachariasza, tak że dziecię poruszyło się radośnie w łonie Elżbiety (Łk. 1, 44). Bierze ona udział w godach w Kanie i sama przyczynia się do powiększenia radości przez cud swego Syna. Obok dotkliwych boleści doznała ona także najgłębszych radości. Siedem z nich obchodzi Kościół osobnym świętem i czci je w osobnej koronce radosnej. Są to radości przy wcieleniu Pana Jezusa, przy nawiedzeniu św. Elżbiety, przy narodzeniu Zbawiciela, w czasie hołdu Trzech Mędrców ze Wschodu, po znalezieniu Pana Jezusa w świątyni, przy spotkaniu się z Jezusem po jego Zmartwychwstaniu i wreszcie przy jej chwalebnym ukoronowaniu w niebie. I ta sama promieniująca weselem Dziewica stoi niewątpliwie najbliżej Trójcy Przenajświętszej i jest także przyczyną radości aniołów i Świętych.
Wesel się z Maryją, bogatą w radości. Bądź, jak ona, apostołem radości i otaczaj w ten sposób religię nimbem szczęścia, uroku, wesela i miłego powabu, "Służcie Panu z weselem!" (Ps 100, 2). Pozbądź się na zawsze wszelkich uciech niskich i pospolitych. Idź drogą, którą szła Maryja: "Weselcie się zawsze - w Panu!" (Flp 4, 4).
Bądź na wzór Niepokalanej przyczyną radości dla bliźnich swoich, dla swego otoczenia, dla podwładnych i domowników. Bądź im słońcem! Chętnie sprawiaj im drobne radości! Nie bądź zimnym egoistą. Nie trać z oczu ani na moment wspaniałej zasady życiowej: "Jeśli chcesz być szczęśliwym w życiu, przyczyniaj się do uszczęśliwienia drugich, albowiem radość, którą sprawiamy innym, wraca z powrotem do naszego serca!"

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze