Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 185

"To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi" (J 16, 1).
 
Troskliwy Zbawiciel zwraca uwagę swoim wiernym na prześladowania, jakie ich czekają. Mają one bardzo ważną rolę w planach Bożej Opatrzności. Mają dostarczyć naocznych, uderzających dowodów na to, że dzieło Jezusa, Kościół św. jest dziełem Boga. Muszą służyć równocześnie do szerzenia Kościoła i być kamieniami do jego budowy. Przerzuć tylko karty historii.
Ledwie powstała pierwsza gmina chrześcijańska w Jerozolimie, a zaraz rozpętało się "wielkie prześladowanie" (Dz 8, 1). Rozproszeni wierni ponieśli ewangelię dalej, Kościół przekroczył granice Judei. Wtedy powstało przeciw Kościołowi imperium rzymskie. Prawie przez trzy wieki brodziło w krwi jego wyznawców! A skutek? Taki, że ostatecznie pogaństwo schyliło głowę pod wodę chrztu. Później wystąpili chrześcijańscy władcy i politycy przeciw Kościołowi. Skutek? Papież i Kościół wyszli z walki z jeszcze większym poważaniem. Dziś rzucają się na Kościół socjaliści, komuniści, bolszewicy i wolnomyślni. Wynik pewny: "Bramy piekielne go nie przemogą" (Mt 16, 18). Wynik: Chrystus zwycięzcą, Chrystus władcą, Chrystus Królem!
Czy cię jeszcze będą przerażać prześladowania? Czy ponurej fali zaciekłości nienawistnej przeciw Kościołowi nie przeciwstawia się w cudnej aureoli jego nieprzezwyciężoność? Czy nie będzie rozpierać ci piersi słuszna duma, że należysz do takiego Kościoła? Tysiąckroć wołali już prześladowcy: "Teraz koniec już z papiestwem, koniec z Kościołem!" Lecz ci dowcipnisie ani się spostrzegli, że stali się prorokami, choć całkiem w odmiennym sensie, niż myśleli. Albowiem właśnie na końcu ewangelii św. Mateusza stoi Boża obietnica: "Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata!" (Mt 28, 20).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze