Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 173

"Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy" (J 16, 13).
 
Nietrudno dowieść, że Duch Święty jest rzeczywiście duchem prawdy. Dopiero Duch Święty przyniósł nam prawdę. Przed Chrystusem panowały wszechwładnie fałsz i kłamstwo, zwłaszcza w olbrzymim świecie pogańskim. Ludziom i rzeczom oddawano cześć boską. Miłość do chorych i ubogich uchodziła za słabość, kobieta nie miała żadnych praw, niewolnik był towarem handlowym, a zwyrodniała nieobyczajność zakażała wielu ludzi. Wtedy rozpoczęło się działanie Ducha Świętego. On natchnął pobożnych mężów do nakreślenia obrazu tego, któremu jedynie wolno było powiedzieć: "Jam jest prawdą" (J 14, 6). Albowiem to o Duchu Świętym Kościół powiada: "Który przemawiał przez proroków".
A gdy Chrystus przyniósł na ziemię Ewangelię prawdy, zostało znowu zastrzeżone Duchowi Św. torowanie drogi dla tej prawdy do serc ludzkich. Zaraz przy jego zstąpieniu na Apostołów przyłączyło się do religii prawdy trzy tysiące dusz. (Dz 2, 41). Działanie jego było coraz skuteczniejsze, albowiem "Pan przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia" (Dz 2, 47). Religia prawdy objęła wkrótce całe imperium rzymskie, a już w II w. wywierała swój wpływ na wszystkie narody znanego wówczas świata.
Także tam, gdzie chodziło o obronę prawdy, dawał Duch Święty skutecznie odczuwać swą potęgę. Strzegł Kościoła, który pod jego niewidzialnym kierownictwem był "filarem i podporą prawdy" (1 Tm 3, 15) od błędu. On przyprowadzał mu zawsze nowych wyznawców i rozniecał coraz gorętsze życie katolickie, bez względu na to, czy przeciągała nad Kościołem straszna, huraganowa burza, czy też musiał on brodzić w krwi męczenników i plugastwach oszczerstw. I tak jest aż do dnia dzisiejszego!
Dziękuj Duchowi Świętemu za jego kierownictwo. Ty także przyszedłeś przez niego do prawdy religii Jezusa Chrystusa. Stań pod jego znakiem przez współpracę w akcji katolickiej. Wzywaj go w niebezpieczeństwach i wątpliwościach. Bądź wierny Kościołowi. Niech zdanie św. Ireneusza będzie także wyrazem twojego przekonania: "Gdzie Kościół, tam Duch Boży; a gdzie Duch Boży, tam Kościół z jego darami, a więc z Duchem prawdy!"

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze