Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 171

"Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was" (J 16, 7).
 
Dlaczego być smutnym i przygnębionym w służbie Pana, który tak wiele czyni dla naszej pociechy? Powiesz: "Gnębi mnie obawa, czy ja też zasługuję na wieczność?"
I ta obawa wydaje się całkiem uzasadniona. Albowiem niewieloma takimi czynami moglibyśmy się wykazać, na których nie byłoby skazy. Z drugiej znów strony słabości, niecierpliwości, zła intencja wciskają się wszędzie. Lecz mimo wszystko nabierz otuchy! Tu rządzi taka zasada: "W oczach Boga nie sam czyn ma wartość, lecz stopień miłości, z jaką został dokonany". Intencja jest wszystkim! Powtarzaj tylko bezustannie: "Wszystko dla Boga!" Nie goń nigdy świadomie za własną chwałą. Niech będzie twoją zasadą niewzruszoną: "Jedynemu Bogu niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków!" (1 Tm 1, 17). Wiele zyskasz dla życia wiecznego i przez pozornie znikome i pogardzane prace w domowym gospodarstwie, w ogrodzie, stodole i na polu, w warsztacie i fabryce. Więcej, niż się spodziewasz!
Skądże tyle małoduszności? Pytasz z trwogą i jakimś duchowym przygnębieniem: "Czy dostanę się do nieba?"
Wielu powiada: "Żebym się tam tylko prześliznął i przynajmniej zajął ostatnie miejsce, a będę całkowicie zadowolony."
Nie, tym nie wolno się nam zadowalać! Czyżby to miała być nagroda za tyle ofiar, za tyle dobrego, za tyle wysiłku w przezwyciężaniu się? Czy takie miałyby być owoce Mszy św., Komunii i modlitw? Precz więc z fałszywym zapoznawaniem poniesionych ofiar! Precz z niedocenianiem owoców łaski! Z dziecięcą swobodą układaj się z dobrym Ojcem w niebie. Wylicz mu z dziecięcą prostotą wszystko, co z miłości ku niemu uczyniłeś, wycierpiałeś, czego się wyrzekłeś - a potem spodziewaj się wysokiej zapłaty, wysokiego miejsca w jego królestwie. To sprawi mu większą radość i więcej przyniesie chwały, niż gdybyś smutną twarzą i lękliwym sercem miał zakwaszać św. religię i sobie życie. Ochotna służba Boża i dziecięce zaufanie do Ojca niebieskiego należy także do akcji katolickiej i nadaje jej atrakcyjny charakter. "Jeśli się nie staniecie ponownie jako dzieci, nie będziecie mogli wejść do królestwa niebieskiego" (Mt 18, 3).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze