Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 170

"Smutek napełnił wam serce" (J 16, 6).
 
Niestety smutek, przygnębienie, upadek na duchu piętnuje oblicze niejednego chrześcijanina. A przecież Mistrz o tak dobrotliwym sercu nie lubi ponurych twarzy. Stąd to jego dzisiejszy wyrzut, skierowany do zasępionych uczniów. Skąd pochodzi aż tak częsty smutek w naszym otoczeniu?
Niejeden upada na duchu na tę myśl: "Czy ja naprawdę postępuję w doskonałości?"
Pozornie taka trwoga wydaje się całkiem uzasadniona. Gdy się tylko zwróci uwagę na tyle tak niezwykłych łask, które stały się naszym udziałem, jak powołanie do prawdziwej wiary, chrześcijańskie wychowanie, tyle Mszy i Komunii św., tyle natchnień wewnętrznych do dobrego, wreszcie tylokrotna opieka w niebezpieczeństwach duszy. A mimo tego postęp w dobrym jest prawie niedostrzegalny! A w dodatku te pełne powagi słowa Zbawiciela: "Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie" (Łk 12, 48).
Lecz bądź spokojny i nie obawiaj się. Przypomnij sobie pocieszającą nowinę: "Na ziemi pokój ludziom dobrej woli" (Łk 2, 14). Najlepszy Bóg daleko więcej patrzy na wolę, niż na samą rzecz.
Módl się tylko z dobrą wolą, a mimo wszelkich roztargnień, których nie możesz uniknąć, modlitwa będzie dobra. Przystępuj do Sakramentu Ołtarza z dobrą wolą, a mimo niedobrowolnej oziębłości, Komunia św. będzie dobra. Nie chciej dokuczać komukolwiek; a choć cię będą ganić za nerwowość i rozdrażnienie, dobry Bóg jednak nie weźmie ci tego za złe. Nie chciej nigdy świadomie obrazić Boga, a gdybyś nieraz jeszcze mimo tego upadł, choćbyś nawet w ciężki popadł grzech, żałuj natychmiast, Pan zna nędzę twoją i postąpi tak z tobą, jak postąpił z Dawidem i Piotrem.
Bądź zawsze tak usposobiony, byś mógł powiedzieć: "Panie Boże, ja nie chcę złego, owszem, mam jak najlepsze zamiary!" A wtedy mimo licznych upadków postąpisz w doskonałości. "Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana" (Lm 3, 25).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze