Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 138

"A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się!" (J 19, 30).
 
Dzieło dokonane. Męka skończona. Hańba zniesiona. Kielich wychylony aż do dna. Ostatnie krople krwi wypłynęły ze zbolałego ciała, wściekłe, szydercze wycie tłumów przebrzmiało, odrażające obrazy grzechu zbladły. Krwawe dzieło skończone. Wykonało się.
Tak, wykonało się, słusznie może to powiedzieć Zbawiciel. Albowiem wszystko, co zlecił mu Ojciec - urząd nauczycielski Izraela, przewodnika na drodze do nieba, wzoru cnót, arcykapłana zadośćczyniącego, Odkupiciela - wszystko wypełnił wiernie: "Wykonało się! Wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania" (J 17, 4).
Na sobie samym Mistrz dokonał wszystkiego, czego żąda od ciebie i ode mnie: darowania uraz, zdeptania dóbr ziemskich, posłuszeństwa względem władz, wzgardy życiem, odpłacania dobrem za złe, korzystania z czasu, miłowania krzyża, postępu w służbie bożej i poświęcaniu się dla bliźnich, miłości Kościoła. On mógł powiedzieć: "Wykonało się!"
Czy jeszcze możesz być obojętnym? - niewdzięcznym? - zimnym? - i bez uczucia?
Czy nie chciałbyś i ty kiedyś w godzinę śmierci zawołać: "Wykonało się! Spełniłem dzieło, któreś mi kazał spełnić?"
Co tylko czyni człowiek, to czyni dla siebie samego! Miej się więc na baczności. Patrz na swego Mistrza. Czy chciałbyś kiedyś móc wyznać, rzucając ostatnie spojrzenia na krzyż i przy drżącym światełku gromnicy: "Byłem w całym tego słowa znaczeniu chrześcijaninem! Co było w mojej mocy, dokonałem wszystkiego jako chrześcijanin! Więcej nie mogłem. Wykonało się!"
Przyjdzie chwila, kiedy ty z całym światem będziesz oglądał tajemnice krzyża; kiedy Boże plany, jakie miał względem Kościoła, ludzkości i każdej poszczególnej duszy będą wyjawione; kiedy wszystko będzie dokonane. O wspaniały to dzień, błogosławiona godzina, w której zniknie wszelka wątpliwość, w której nie będzie już więcej trwogi! "O mój Odkupicielu, daj mnie i wszystkim moim bliskim przez zasługi twej męki i śmierci łaskę, byśmy w radości i szczęściu mogli w ten dzień łączyć się z okrzykiem triumfu: Wykonało się!"

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze