Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 137

"Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę" (J 19, 28).
 
Stwórca świata w agonii. Wieczną Mądrość powleka mrokiem nocy głupstwo krzyża, wieczną wszechmoc bezsilna słabość, wieczna chwała niknie w mętach haniebnych występków, wieczna niewinność gubi się w steku wyrzutków społeczeństwa, nieśmiertelność kona w śmiertelnych konwulsjach! Ależ to wszystko jest przewrócone na opak! Chyba rozpęta się w stworzeniu jakaś rewolucja.
I rzeczywiście, natura zasnuwa się wstrząsającym kirem, jak gdyby chciała zasłonić te niepojęte dziwy: "Mrok ogarnął całą ziemię... słońce się zaćmiło" (Łk 23, 44). I wśród tych ciemności rozbrzmiał wstrząsający głos: Pragnę!
Ileż musiał wycierpieć Zbawiciel! Jak gdyby chciał powiedzieć: "Język mój przysechł do podniebienia, opuściły mnie wszystkie siły. Jestem jak rozpalony głaz, kości moje jak palenisko zwęglone. Serce moje wyschnięte, jak spalona od słońca trawa. Pragnę!"
O tak, ten pragnie, który tylokrotnie wołał do ludzi: "Jeśli ktoś jest spragniony - niech przyjdzie do Mnie i pije" (J 7, 37).
Pragnienie Jezusa to zadośćuczynienie za dogadzanie podniebieniu. Może także za twoje...
Pragnienie Jezusa należy także pojmować w znaczeniu duchowym. Pragnął spełnienia woli Bożej. Przedtem już powiedział: "Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał" (J 4, 34). Uzupełnia teraz to powiedzenie i woła: "Pragnę!" By wpoić ci głęboko: "Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości", doskonałości! - On pragnął przede wszystkim zbawienia dusz, zbawienia wszystkich dusz. - Czy mógłbyś jeszcze być obojętny względem dusz powierzonych twojej pieczy? Względem dusz błąkających się w błędach pogańskich? Względem dusz grzeszników i konających? Pragnij, pragnij wielu dusz, a tym sposobem stań obok swego Mistrza, by nie było próżne jego wołanie: "Pragnę!"

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze