Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 135

"Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja" (J 19, 26-27).
 
Zbawiciel spełnił już wszystko, co należało do jego posłannictwa i charakteru Odkupiciela. Pozostały teraz jeszcze do spełnienia synowskie obowiązki, a zarazem chciał jeszcze na krzyżu być Mistrzem dla swoich uczniów i świata.
Ongiś powiedział: "Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz" (Mt 6, 8-9). Brakowało jeszcze matki, słodkiej, miłosiernej, troskliwej matki na niebiosach. I teraz obdarza nią przez Jana, przedstawiciela ludzkości, ciebie, mnie i wszystkich. Teraz jesteśmy jego braćmi i siostrami tak ze strony Ojca, jak i matki. O, po trzykroć błogosławiona adopcja! Maryja, Matką naszą!
Dzięki Ci, o dobry Mistrzu, za tę cenną spuściznę. Ona mówi mi o twojej niezmiernej miłości. Ona przekonuje mnie o wielkiej wartości mojej duszy, którą ty delikatnością swego Ojca i dobrotliwością swej Matki chciałeś zabezpieczyć od wszelkich ataków świata, ciała i piekła. Obym ja sam przejął się także tak głęboko niezwykłą wartością mej duszy!
Wspomnij też na objawienie w raju. Wówczas przepowiedział Pan pod nieszczęsnym drzewem niewiastę, której potomek zetrze głowę węża. Dziś widzisz tę wybraną pod rodzącym łaski drzewem krzyża - Maryja, nowa Ewa! Stąd to słowo - "niewiasto". Jeżeli chcesz zwyciężyć szatana i jego zwolenników, to stój wiernie przy Błogosławionej Niewieście pod krzyżem i czyń, co Jan uczynił: "I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie" (J 19, 27).
Być może, że i ty masz za co przepraszać swoją niebieską Matkę. Może nie zawsze miłowałeś i czciłeś ją, jak to się matce należy. Może nieraz zasępiłeś jej czoło swoim postępowaniem. W takim razie dziś jeszcze złóż pod krzyżem Jezusa w jej matczyne ręce uroczyste przyrzeczenie: "Przysięgam, iż od dziś inaczej będzie! Cały chcę być twój, o Maryjo, Matko moja! Przeto broń mnie i strzeż jak swojej własności!"

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze