Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 104

Matko dobrej rady, módl się za nami!
 
Ten tytuł o tyle wiąże się z poprzednimi jako uwielbienie Bogarodzicy, że wynosi Maryję, jako mistrzynię wszelkiego piękna i wszelkich spraw wzniosłych, którymi sama była przepełniona.
Niegdyś w pełnej tajemnic rozmowie rzekł anioł do Maryi: "Duch Święty zstąpi na Ciebie" (Łk 1, 35). I zstąpił na nią Bóg mądrości, dając jej wraz z innymi darami dar rady, o którym mówi już prorok Izajasz (11, 2).
Oprócz tego poczęła i w swoim panieńskim łonie przez dziewięć miesięcy nosiła Jezusa, Anioła wielkiej Rady Bożej.
A jakże wspaniale okazała się Maryja Matką dobrej rady!
Dar rady polega na zdolności rozsądnej rozwagi, zwłaszcza w trudnych i decydujących momentach, by następnie stosownie do tego wybrać to, co odpowiednie. Tę rozsądną rozwagę zauważysz u Maryi wtedy, gdy wyraża swą zgodę na macierzyństwo Boże - gdy po poczęciu Boga-człowieka wypadło jej wyjawić wszystko Józefowi lub też zamilczeć - gdy w Nazaret umiała połączyć powagę Matki z uwielbieniem Jezusa - gdy na godach w Kanie umiała rozróżnić syna swego od Syna Ojca niebieskiego - gdy pożegnała swoje gorąco umiłowane Dziecię przed publiczną działalnością i męką. Dlatego Kościół św. wkłada w jej usta słowa Pisma św.: "Moja jest rada" (Prz 8, 14).
A czyż nie była Najświętsza Maryja Panna doradczynią, jako najlepsza matka, nowo tworzącemu się Kościołowi? Ona to przecież podała apostołom tyle szczegółów o życiu ukrytym Jezusa, ona pouczyła, jak kierować Kościołem w jego duchu.
A ty sam, czy nigdy jeszcze nie spotkałeś się z jej matczyną radą? W pokusach? W wątpliwościach przeciw wierze? W trudnościach powołania? W wychowaniu dzieci? W powikłanych sytuacjach? Jak tylu, tylu innych może i ty musisz wyznać: "Rada jej rozlewać się będzie jak żywe źródło" (Syr 21, 13).
Za wszelką cenę trzymaj się na przyszłość Matki dobrej rady. We wszystkich krytycznych położeniach! Oto woła na cię św. Bernard: "W wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi! Jeżeli bowiem o niej myślisz, nigdy nie zejdziesz na manowce".
Nie opieraj się tylko na mądrości i radzie ludzkiej! Niepokalana Bogarodzica zachęca cię tak dobitnie: "Słuchaj, synu, przyjmij me zasady, a rady mojej nie odrzucaj" (Syr 6, 23).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze