Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 57

"Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony!" (Mt 8, 3).
 
Wielkiego dzieła dokonuje wola Zbawiciela. Wielkich rzeczy dokona także twoja wola, lecz pod warunkiem, że będzie dobra. W Piśmie św. czytamy: "Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce" (1 Sm 16, 7). Praktycznie znaczy to: "Nie każdego stać na bohaterskie czyny i wzniosłe cnoty, lecz każdy może mieć pragnienie, aby dokonać czegoś podobnego z miłości ku Bogu." I właśnie tę dobrą wolę przyjmuje Bóg jakby sam czyn. Przypomnij sobie Abrahama. Wprawdzie nie złożył w ofierze swego syna Izaaka, lecz miał szczerą wolę to uczynić. Dlatego rzekł mu Bóg: "Ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił" (Rdz 22, 16.17). U Boga wola jest już czynem!
Chciałbyś z bogobojną Anną ewangeliczną dzień i noc przebywać w domu bożym, lecz na przeszkodzie stoi twoja praca zawodowa. Chciej tylko, a masz zasługę przed Bogiem.
Chciałbyś jak Paweł świat nawrócić i dla Boga pozyskać. Lecz nie możesz tego dokazać. Chciej tylko, a masz zasługę przed Bogiem.
Chciałbyś się umartwiać, słuchać wielu Mszy św. i często komunikować, lecz nie pozwalają ci na to obowiązki domowe, praca dla utrzymania dzieci, zajęcia gospodarskie. - Chciej tylko, a masz zasługę przed Bogiem. Dlatego to uczony Hugo od św. Wiktora powiada: "Tam nie może być istotnej różnicy w zasłudze, gdzie po obydwu stronach jednakowa była wola".
Pociesz się sam i innych pocieszaj! Bądź zawsze spokojny. Ofiaruj Bogu tylko dobrą wolę, a nigdy nie zapominaj słów św. Bernarda: "Bóg policzy to na korzyść dobrej woli, co było niewykonalne w czynie".

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze