Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 48

Święta Panno nad pannami, módl się za nami!
 
Także to wezwanie należy jeszcze pod nagłówek: "Święta Maryjo". Stanowi ono drugie zasadnicze uwielbienie Najświętszej Maryi Panny. Maryja nie z krwi, ani z pożądliwości ciała, ani z woli męża, lecz z Boga poczęła i porodziła. Ona jest Matką bez utraty dziewictwa!
Panna nad pannami oznacza samą pochodnię dziewictwa. Prorok Ezechiel oglądał ten przywilej w całym jego uroku i przepychu: "Ta brama ma być zamknięta. Nie powinno się jej otwierać i nikt nie powinien przez nią wchodzić, albowiem Pan, Bóg Izraela, wszedł przez nią" (Ez 44, 2).
Przedziwny znał delikatną miłość Maryi do tej subtelnej cnoty dziewictwa. Dlatego nie tylko godzi się na jej odpowiedź, iż nie zna męża, lecz także dokonuje niezwykłego cudu. Cudu, który Kościół w prefacji o Bogurodzicy na każde jej święto opiewa w następujący sposób: "Zaprawdę godnym jest, byśmy Ciebie, wszechmocny, wieczny Boże w uczczeniu błogosławionej Maryi, zawsze Panny wychwalali i błogosławili. Ona Jednorodzonego Syna Twego w zaćmieniu Ducha Św. poczęła i bez utraty chwalebnego dziewictwa porodziła światu Pana naszego Jezusa Chrystusa". Maryja to Matka-Dziewica!
Wznieś się ty także do należytej oceny panieńskiej czystości. Według nauki Kościoła św., ogłoszonej na soborze trydenckim, stoi ona wyżej od małżeństwa. Apostoł narodów pisze zaś: "Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata" (1 Kor 7, 32-33).
Gdy więc jesteś w stanie dziewictwa, to nie oceniaj go według miary świata. Lecz raczej kieruj wzrok swój na Pannę nad pannami i strzeż dziewictwa jak najdroższego klejnotu. Za wszelką cenę!
A jeśli wstąpiłeś w związek małżeński, to nie potępiaj panieństwa. Nie stawiaj żadnych przeszkód na drodze swemu dziecku, które chce wybrać stan dziewiczy, bądź to na świecie, bądź też w jakimś klasztorze. Niech z twojego oddania się Matce-Dziewicy padnie święty odblask świetlanej czystości i powściągliwości także na twoje małżeństwo. U św. Tomasza z Akwinu czytamy: "Piękność Najświętszej Dziewicy budzi we wszystkich, którzy się Jej przypatrują, zamiłowanie do czystości".

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze