Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 349

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami!
 
Ostatnie trzy wezwania stanowią wspaniały akord końcowy litanii loretańskiej. W nich raz jeszcze skupia się cała wielkość, piękność i miłość i wszystko, co powiedzieliśmy o Najświętszej Dziewicy.
Zaszczytny tytuł: "Bez zmazy poczęta" wysławia szczególny przywilej Marii, który otrzymała przez wzgląd na wybranie do godności Matki Boga, który też stanowi równocześnie najgłębszy fundament całego piękna jej cnót. W tej sprawie Pius IX tak pisze w bulli z 8 grudnia 1854 r.: "Ten największy i w swoim rodzaju jedyny triumf Dziewicy, jej zachowanie od najmniejszej nawet zmazy grzechowej, porównują Ojcowie święci z Arką Noego, która z rozporządzenia bożego wyszła bez uszkodzenia z powszechnej zagłady świata, z owym krzakiem gorejącym, który oglądał Mojżesz w płomieniach na miejscu świętym, a który nie tylko nie spłonął w buchającym żarze, lecz przeciwnie, bez najmniejszej szkody w całej krasie zielenił się i kwitnął. Z owym ogrodem zamkniętym, który kwitnie nienaruszony i nieskalany. Do owego jaśniejącego miasta bożego, którego fundamenty opierają się o święte wzgórza. Z ową czcigodną świątynią bożą, która promieniejąc blaskiem pełna jest chwały Pana i z innymi licznymi figurami tego rodzaju, przez które według nauki Ojców przepowiedziana została godność Bogarodzicy, jej nienaruszona niewinność i jej nigdy niesplamiona najmniejszą nawet skazą świętość."
My, dzieci Adama, przyszliśmy na świat splamieni grzechem pierwszych rodziców. Maryja została wyjęta spod tego prawa i uchroniona od tej zmazy ze względu na jej posłannictwo i godność macierzyństwa bożego. Tak bardzo nienawidzi Bóg grzechu!
Oby i ciebie "Bez zmazy poczęta" doprowadziła do podobnej nienawiści grzechu. Zaprawdę, nie byłoby to nigdy z twoją szkodą.
Ale też wołaj do niej w każdej pokusie: "O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy!"

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze