Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 328

Królowo wyznawców, módl się za nami!
 
Umiłowany uczeń w swoim liście pisze: "Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu" (1 J 4, 15). A tych, którzy wiernie postępowali według tej zasady, nazywamy wyznawcami. Królową ich jest Maryja!
Niepokalana nasza Pani wyznawała, iż Jezus jest Synem Bożym, wyznawała niezachwianie także wtedy, gdy on stanął przed jej oczyma w bezgranicznej nędzy i słabości. Jej wiara w niego nie zachwiała się ani w stajence betlejemskiej, ani w czasie ucieczki do Egiptu, ani w smutkach wygnania, ani w warsztacie nazaretańskim przy twardej pracy, ani wtedy, gdy go związano, biczowano i cierniem ukoronowano, ani wtedy, gdy zapadł na niego wyrok śmierci i wleczono go sromotnie na wzgórze Trupiej Głowy. I chociaż opuścili go wszyscy przyjaciele, Maryja szła jego śladami niezachwianie wyznając jego bóstwo. I chociaż on krwawił na drzewie hańby jakby zdrajca i złoczyńca, Maryja ani na moment nie zwątpiła w niego i stała obok, jakby chciała zawołać do całego świata: Ten, co tu na krzyżu, jak zdeptany robak wije się w bólu i kona, jest naprawdę Synem Boga żywego, Jezus Chrystus, któremu cześć i chwała na wieki!
Biegnij do szkoły Królowej wyznawców!
Niepokalana nasza Pani przez swoje wzorowe zachowanie się chce ci wpoić głęboko w duszę te słowa Zbawiciela: "Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi" (Mt 11, 6). Ty zaś może wręcz przeciwnie, niż Maryja, natychmiast wątpisz, ilekroć tylko ujrzysz biednego Pana w członkach jego, jeżeli widzisz chrześcijan lub nawet sług wybranych, gdy się potkną, a może nawet upadną, ilekroć doleci cię wiadomość o jakimś nadużyciu w Kościele czy religii. Czy dla jednego robaczywego owocu zechcesz zaraz ściąć całe drzewo?
Niepokalana Matka woła na cię także innymi słowy Zbawiciela: "Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie" (Mk 8, 38). Dlatego zawsze wyznawaj w prawdziwej akcji katolickiej Zbawiciela i wiarę w niego i jego Kościół tak, jak czyniła to Maryja - otwarcie i śmiało! Choćby z tego powodu miała cię spotkać nieprzyjemność, gardzić tobą jednak nie będą! Za mężną wiarę czeka cię zapłata wyznawców: "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, osiągniesz zbawienie" (Rz 10, 9).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze