Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 314

Królowo apostołów, módl się za nami!
 
Co uczynili apostołowie? Odpowiada św. Paweł: "Głosimy Jezusa Chrystusa Pana naszego" (2 Kor 4, 5), Maryja zaś jest tą jedyną, "z której się narodził Jezus, zwany Chrystusem" (Mt 1, 16). Tak więc przewyższa ona Apostołów o tyle, o ile czyn stoi nad słowem.
Apostołowie sami wyznawali o sobie: "Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych" (1 Kor 4, 1). Maryja zaś była Matką Chrystusa i powiernicą tajemnicy, którą przez dziewięć miesięcy kryła w swym świętym łonie.
Apostołowie mówili: "My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa" (Dz 6, 4). Maryja nie w mniejszej mierze była źródłem tego słowa bożego, gdyż ona mogła pouczyć Apostołów o Wcieleniu Jezusa, o jego narodzeniu i ucieczce do Egiptu, o obrzezaniu i jego latach dziecięcych w Nazaret.
Czytamy następnie w Dziejach Apostolskich, że wszyscy apostołowie po wniebowstąpieniu Jezusa "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa" (Dz 1, 14). Ta wzmianka tłumaczy nam, dlaczego Duch Św. z tak niepojętą pełnią łask zstąpił na pierwszych przedstawicieli urzędu apostolskiego. Wszak Oblubienica Ducha Św. modliła się wspólnie z nimi przez dziewięć dni.
Jeżeli wreszcie zapewnia Apostoł: "Staramy się bowiem o dobro nie tylko wobec Pana, lecz także wobec ludzi" (2 Kor 8, 21), to o pełnej cnót Matce-Dziewicy należy powiedzieć, iż była dla wszystkich świetlanym wzorem.
Tak więc Najświętsza Dziewica jest pod każdym względem Królową apostołów.
Idź jej śladami i wstąp jako apostoł świecki pod jej znaki. Jako apostoł na usługi parafii, jako apostoł w służbie ubogich, jako apostoł na usługi katolickiej prasy i katolickiej książki, jako apostoł przy publicznych wyborach, jako apostoł do usług świątyń i ołtarzy, jako apostoł katolickich związków, jako apostoł przez odważne wyznanie swych przekonań religijnych w procesjach, pielgrzymkach itd. Wyraźnie bowiem mówi Zbawiciel: "Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych" (Łk 12, 8).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze