Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 168

"Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał" (J 16, 5).
 
Każdy idzie swoją drogą. Pytanie tylko, czy ta droga prowadzi do zbawienia, czy jej celem jest Bóg i wieczność. Bo tego rodzaju były drogi, po których szedł Chrystus. Ostateczny cel jego życia i pracy wyrażał się w tych słowach: "Idę do Ojca" (J 16, 16).
Także ty idziesz do Boga - przez wierną pracę. Przez pracę z poczucia obowiązku, a nie ze względu ludzkiego. Taka tylko praca daje wewnętrzne zadowolenie, poczucie własnej godności i jest tytułem do zasług na wieczność. "Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie" (Ps 128, 2).
Także ty idziesz do Boga - przez uczęszczanie do kościoła. Ilekroć nawiedzasz Tego, który czeka na ciebie w tabernakulum. I który zwraca się z Eucharystycznego ukrycia do ciebie z zachętą: "Pójdźcie do mnie wszyscy, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28). Spiesz więc z miłością na Mszę św., spiesz z miłością w ciche popołudnie lub w wieczornych chwilach przed Najświętszego, czekającego na ciebie w samotnej świątyni. Nigdy tego nie będziesz żałował!
Także ty idziesz do Boga - przez nawiedzanie chorych. Warto tu przypomnieć sobie słowa Zbawiciela: "Byłem chorym, a odwiedziliście mnie" (Mt 25, 36). Chodzi tu nie tylko o zainteresowanie się osamotnionymi chorymi, ale też o to, aby nie zbliżać się do nich z próżnymi rękoma. Drogi do chorych, to drogi do Zbawiciela!
Także ty idziesz do Boga - drogą kontemplacji dzieł jego rąk. Albowiem do wszelkiego piękna, jakie roztaczają niwy, lasy, błękit nieba i wody, trzeba odnieść słowa Pisma: "Któż by z nich tego nie wiedział, że ręka Pana uczyniła wszystko!" (Hi 12, 9). Nie przechodź więc bezmyślnie wśród cudów natury, lecz z tworów wznoś się do Stwórcy, do najlepszego Ojca niebieskiego, który wszystko to ku radości ludzi powołał do bytu: "Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki" (Dn 3, 57).
Te drogi zaprowadziły wielu i także ciebie zaprowadzą do zbawienia. A wtedy będziesz mógł i ty mówić z Panem: "Idę do Ojca" (J 16, 16).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze