Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 143

"To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał" (J 21, 14).
 
Wieść biegła za wieścią o zmartwychwstaniu Pana. Cicha to, a jednak, jakże narzucająca się okoliczność, by pomyśleć o własnym zmartwychwstaniu. Zwłaszcza o zmartwychwstaniu duchowym. "Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus" (Ef 5, 14). A z jakim skutkiem? Słuchaj, co mówi Apostoł: "Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi" (Kol 3, 1). A więc nie wiąż swego serca marnościami ziemskimi i przemijającymi.
Patrz na wzór Chrystusa, jak masz zmartwychwstać duchowo. On zrywa pęta grobu. Ty zerwij więzy namiętności. On porzuca grób. Ty wyjdź z grobu grzechu i dogadzania sobie. On powstaje do nowego, uwielbionego życia. Tak też i ty wspinaj się na nowe szczyty miłości Chrystusa i bliźniego, do nowej czystości i pobożności. "Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca" (Rz 6, 4). Chrystus powstaje w nowym ciele. Tak i ty dzierż władzę nad swymi skłonnościami i niech będzie twoją ambicją, byś nie padł w walce z nimi. Zdobądź się na wszystko, czego domaga się służba Boża, dobro Kościoła i zbawienie twojej własnej duszy; zdobądź się na czyn w akcji katolickiej. Idź mężnie poprzez wszystkie przeciwności i pokusy z umocnioną czystością. Siej wokoło czynną, uprzedzającą miłość.
Przemyśl to wszystko głęboko. Nie zapominaj tych przepięknych słów Apostoła: "Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie" (Rz 6, 9).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze