Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
DLA WEBMASTERÓW:
dodaj rozmyślania na swojej stronie
"Z Bogiem" — rozmyślania — część 125

Panno roztropna, módl się za nami!
 
Gdy już litania loretańska uczciła Bogarodzicę, śpiewa hymn pochwalny Pannie nad pannami w sześciu uwielbieniach, które również są znakomitymi przymiotami Matki. Trzy pierwsze wezwania wielbią przede wszystkim świętość wewnętrzną Niepokalanej, zaś trzy następne cnoty działające na zewnątrz.
Panno roztropna! - rozpoczyna litania.
Matka Boga odznaczała się prawdziwą mądrością. Nie chodziło jej wcale o mądrość świata i o uczoność, lecz o tę mądrość, o której Tomasz a Kempis trafnie napisał: "Zaprawdę, lepszy jest pokorny kmiotek, który Bogu służy, niż pyszny filozof, który zaniedbawszy samego siebie śledzi bieg gwiazd". Maryja jest Panną roztropną po myśli Najwyższego, który powiedział: "Pełnią mądrości jest służba Boża" (daw. Syr 1, 20).
Najświętsza Maryja Panna przez całe życie wiernie służyła Bogu. Już jako dziecię wstępuje do grona dziewic przy świątyni jerozolimskiej. W Nazaret żyje z dala od świata i myśli tylko o sprawach bożych. A gdy Bóg zażądał od niej najcięższej ofiary, zgadza się chętnie i znosi ją wraz z Synem mężnie i w milczeniu. "A pod krzyżem Jezusa stała Matka Jego" (J 19, 25). Jedno słówko: "stała" wyraża wszystko!
Idź do roztropnej Matki-Dziewicy i ucz się w jej szkole prawdziwej mądrości, której szczytem jest stać we wszystkich życia kolejach zawsze przy Bogu i jego woli, choćby zdawało się to niedorzeczne i miało wiele kosztować.
Słuchaj z ust najmądrzejszej Matki-Dziewicy słów Apostoła: "Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata" (1 Kor 7, 29-31).

Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM, wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.

« wcześniejsze