Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 3-go grudnia na wyspie Sancian w pobliżu Chin uroczystość św. Franciszka Ksawerego z Towarzystwa Jezusowego, Apostoła Indii. Nawrócił on wiele ludów pogańskich, będąc obdarzony mocą czynienia cudów, oraz innymi darami nadprzyrodzonymi. Skonał 2 grudnia, bogaty w zasługi i prace, ale jego uroczystość obchodzi się z rozporządzenia Papieża Aleksandra VII w dniu dzisiejszym.
W Rzymie męczeństwo św. Klaudiusza, Trybuna wojny, jego małżonki świętej Hilarii i ich synów Jazona i Marusa z 60 żołnierzami. Świętemu Klaudiuszowi kazał cesarz Numerian uwiązać olbrzymi kamień i utopić go w rzece, jego synowie i żołnierze zostali ścięci. Św. Hilaria pogrzebawszy zwłoki synów, została schwytana przez pogan gdy pewnego razu przebywała w modlitwie na ich grobie i zmarła wśród zadawanych jej zelżywości.
W Tangerze w Maroku męczeństwo św. Kasjana. Był przez długi czas pisarzem sądowym, ale za natchnieniem z Niebios poznał niesprawiedliwość swego postępowania, współdziałającego w zabijaniu chrześcijan. Dlatego złożył swój urząd i został sam Męczennikiem za prawdziwość wiary chrześcijańskiej.
W Judei pamiątka św. Sofoniasza, Proroka. — W Afryce śmierć męczeńska św. Klaudiusza, Kryspina, Magina, Jana i Stefana. — Na Węgrzech pamiątka św. Agrikola, Męczennika.
W Nikomedii męczeństwo św. Ambicjusza, Wiktora i Juliusza. — W Anglii uroczystość św. Biryna, pierwszego Biskupa Dorcestru. — W Sienie w Toskanii uroczystość św. Galgana, Pustelnika.
W Mediolanie uroczystość świętego Miroklesa, Biskupa i Wyznawcy, wspomnianego także przez św. Ambrożego.
W Chur w Szwajcarii pamiątka św. Lucjusza, króla Brytanii, który za Papieża Eleuteriusza jako pierwszy z królów przyjął wiarę chrześcijańską.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze