Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 4-go października w Asyżu uroczystość św. Franciszka, Wyznawcy i założyciela zakonu Franciszkanów, którego święte i cudowne życie opisał św. Bonawentura.
W Koryncie pamiątka św. Kryspusa i Gajusa, o których wspomina apostoł św. Paweł (1 Kor 1, 14).
W Egipcie męczeństwo św. Marka i Marcjana, braci, jak również niezliczonego mnóstwa wiernych różnego wieku i płci. Jedni po nieludzkich męczarniach zginęli w ogniu, drudzy w morzu lub pod mieczem, wielu pomarło śmiercią głodową, innych zaś ukrzyżowano lub powieszono za nogi. Tak wszyscy zdobyli uświęcającą koronę zwycięstwa.
W Damaszku śmierć męczeńska świętego Piotra, biskupa. Oskarżono go przed księciem Agarenów, że naucza wiary chrześcijańskiej. Pozbawiono go za to języka, rąk i nóg, a w końcu przybito do krzyża, na którym wyzionął ducha.
W Aleksandrii męczeństwo kapłanów i diakonów św. Kajusa, Faustusa, Euzebiusza, Cheremona, Lucjusza i ich towarzyszy. Kilku z nich padło ofiarą już w początkach prześladowania waleriańskiego, inni czynili jeszcze różne posługi Męczennikom, a dopiero potem sami dostąpili palmy męczeństwa.
W Bolonii uroczystość św. Petroniusza, biskupa i Wyznawcy wsławionego uczonością, świętością i darem cudów.
W Atenach uroczystość św. Hieroteusza, ucznia św. Pawła apostoła. — W Paryżu uroczystość świętej Aurei, Dziewicy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze