Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 14-ego czerwca w Cezarei w Kapadocji konsekracja św. Bazyliusza, który za czasów cesarza Walensa, posiadając pełnię wiedzy kościelnej i świeckiej, zdobny wszelkimi cnotami daleko roztaczał światłość i z nieznużonym zapałem bronił Kościoła Bożego przeciw arianom i macedonianom.
W Samarii w Palestynie pamiątka św. Elizeusza, proroka. Według świadectwa św. Hieronima, złe duchy mają wielką obawę przed jego grobem. Tamże znajduje się miejsce spoczynku proroka Abdiasza.
W Syrakuzie męczeństwo świętego Marcjana, biskupa, wyświęconego przez świętego Piotra apostoła, a zabitego przez żydów z powodu głoszenia Ewangelii Chrystusowej.
Pod Soissons męczeństwo św. Waleriusza i Rufina, skazanych za Dioklecjana po rozlicznych mękach na ścięcie. — W Cordobie śmierć męczeńska św. Anastazjusza, kapłana, św. Feliksa, mnicha, i św. Digny, Dziewicy.
W Konstantynopolu uroczystość św. Metodego, patriarchy. — W Viennie uroczystość świętego Eteriusza, biskupa. — W Rodez uroczystość świętego Kwinkcjana.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze