Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 28-go stycznia w Rzymie druga uroczystość na cześć św. Agnieszki.
Także pamiątka św. Flawiana, który za panowania cesarza Dioklecjana zdobył sobie koronę męczeńską.
W Apolonii męczeństwo św. Tyrsusa, Leucyusza i Callinicusa, którzy za panowania cesarza Decjusza byli męczeni w rozmaity sposób. Tyrsus i Callinicus zakończyli swój żywot przez ścięcie mieczem, gdy tymczasem Leucyusz zasnął w Panu, gdy głos z Nieba go powołał.
W Tebaidzie pamiątka św. Leonidesa i jego towarzyszy, którzy za czasów prześladowań dioklecjańskich osiągnęli palmę zwycięską.
W Aleksandrii pamiątka bardzo wielu krwawych świadków, którzy dnia tego w Kościele obchodzili święte Tajemnice i tam właśnie zamordowani zostali za sprawą ariańskiego naczelnika Syryanusa.
Także uroczystość św. Cyryla, Patriarchy, jednego z najgorliwszych obrońców wiary katolickiej. Odznaczający się głęboką nauką i świątobliwością, spokojnie życie zakończył w Panu.
W Saragossie pamiątka św. Waleriusza, Biskupa.
W Cuenca dzień zgonu św. Juliana, Biskupa, który dochody kościelne rozdzielał między potrzebujących pomocy, gdy tymczasem sam żył z pracy rąk według wzoru Apostołów. Słynąc cudami zmarł spokojnie w Panu.
W klasztorze w Reims dzień pamiątkowy męża Bożego św. Jana, Kapłana.
W Palestynie dzień pamiątkowy św. Jakuba, Pustelnika, który popadłszy w grzechy, za pokutę długi czas prowadził żywot w grobie, aż wreszcie uświetniony cudami dostał się do Nieba.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze