Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 2-go października uroczystość św. Aniołów Stróżów.
W Nikomedii męczeństwo św. Eleuteriusza, żołnierza, z bardzo wielu towarzyszami. Oskarżono wówczas fałszywie chrześcijan, jakoby oni byli podpalaczami pałacu cesarza Dioklecjana. Rozgniewany tyran kazał ich przeto całymi gromadami mordować; jednych ścięto, drugich spalono, innych wrzucono do morza. Na czele tych Męczenników stał św. Eleuteriusz, który, przechodząc wiele męczarni stawał się coraz silniejszy, aż w końcu jak złoto oczyszczony w ogniu, zakończył swój zwycięski żywot.
W obwodzie Arras śmierć męczeńska św. Leodegariusza, biskupa z Autun, którego Ebroin, marszałek dworu króla Teodoryka, zaciekle prześladował, a wreszcie przez najętych morderców zgładził ze świata.
Również męczeństwo świętego Gerina, brata świętego Leodegariusza, tamże ukamienowanego.
W Antiochii pamiątka św. Prymusa, Cyryla i Sekunda, Męczenników. — W Herfordzie w Anglii św. Tomasza, biskupa i Wyznawcy.
W Konstantynopolu uroczystość św. Teofila, mnicha, który za cześć obrazów Świętych został za czasów Leona Izauryjczyka ubiczowany i posłany na wygnanie, gdzie zmarł spokojnie.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze