Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 26-go lutego w Perge w Pamfilii uroczystość św. Nestora, Biskupa. W czasie prześladowania za panowania Decjusza modlił się dzień i noc o opiekę trzody Chrystusowej. Gdy został schwytany, wyznał z cudowną szczerością swą wiarę, za co go namiestnik Pollio skazał na okrutne tortury. Ponieważ jednak wciąż jeszcze zaręczał swe przywiązanie do Chrystusa, kazał go sędzia przybić do krzyża, skąd jako zwycięzca dostał się do krainy niebieskiej. Świętego Nestora poprzedzili w chwalebnej śmierci męczeńskiej święci Papiasz, Diodor, Konon i Klaudian.
W Aleksandrii pamiątka Patriarchy św. Aleksandra, następcy św. Piotra, Biskupa. Wykluczył on kapłana Ariusza ze wspólnoty Kościoła, ponieważ mimo przekonywujących dowodów o wierze trwał w swym bezbożnym błędnowierstwie. Następnie potępił go na Soborze Nicejskim razem z 318 Biskupami.
W Bolonii pamiątka świętego Faustyniana, Biskupa, który w czasie prześladowań dioklecjańskich nie tylko potężnie wzmocnił swój kościół za pomocą siły żywego słowa, ale także powiększył. —
W Gazie w Palestynie uroczystość św. Porfiriusza, Biskupa, który za panowania cesarza Arkadiusza wiele musiał wycierpieć przykrości za zburzenie bożka Marnasa i jego świątyni, aż w końcu zasnął spokojnie w Panu.
We Florencji pamiątka świętego Andrzeja, Biskupa i Wyznawcy.
W okręgu Arcissur-Aube pamiątka św. Wiktora, do którego uwielbienia przyczynił się swymi pismami św. Bernard.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze