Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 18-go grudnia w Filippi w Macedonii dzień zgonu św. Rufusa i Zozyma, którzy należą do liczby owych uczniów Chrystusowych, którzy ogromnie pomagali swą gorliwością przy zakładaniu pierwszych gmin chrześcijańskich między żydami i poganami. Ich zwycięską walkę za wiarę opisuje święty Polikarp w liście do Filipian.
W Afryce męczeństwo św. Kwinkta, Simplicjusza i innych za czasów Decjusza i Waleriana.
Tamże pamiątka św. Mojzetesa, Męczennika. — W Laodycyi w Syrii wspomnienie św. Teotyma i Bazyliana.
Również w Afryce śmierć męczeńska św. Wikturusa, Wiktora, Wiktoryna, Adjutora i Kwartusa z 30 towarzyszami.
W Mopsuestii w Cylicyi wspomnienie św. Auksencjusza, Biskupa. Był najpierw żołnierzem pod panowaniem Licyniusza, jednakże wolał wystąpić z wojska, niźli składać Bachusowi winogrona w ofierze. Później został Biskupem i bogaty w zasługi zmarł śmiercią błogosławioną.
W Tours uroczystość św. Gracjana, którego Papież Fabian wyświęcił na pierwszego Biskupa tegoż miasta; cudami wsławiony, zmarł spokojnie w Panu.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze