Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 25-go maja w Salerno złożenie zwłok św. Grzegorza VII, papieża, najgorliwszego szerzyciela i obrońcy wolności kościelnej.
We Florencji uroczystość pamiątkowa św. Marii Magdaleny z zakonu Karmelitanek, wsławionej świętym życiem.
W Rzymie przy Via Nomentana męczeństwo św. Urbana, papieża, który bardzo wielu nawrócił do prawdziwej wiary, tak, iż chętnie za nią śmierć ponieśli. Sam Urban wiele przecierpiał za Kościół Boży pod panowania cesarza Aleksandra Sewera, aż wreszcie przez ścięcie otrzymał koronę zwycięstwa.
W Sylistrii w Bułgarii dzień zgonu św. Pasikrata i Walencjona, którzy z dwoma innymi otrzymali koronę męczeńską.
W Mediolanie uroczystość św. Dionizego, biskupa. Za wiarę katolicką został on wygnany do Kapadocji przez ariańskiego cesarza Konstancjusza, gdzie musiał znosić tak wiele krzywd, że zasłużył sobie na tytuł honorowy Męczennika. Jego święte zwłoki biskup Aureliusz kazał przenieść z miejsca wygnania do Mediolanu, w której to uroczystości brał udział także św. Bazyli Wielki.
W Rzymie Bonifacego IV, papieża, który poświęcił Panteon ku czci Najświętszej Maryi Panny od Męczenników.
We Florencji dzień pamiątkowy Zenobiusza, biskupa, który szeroko słynął z powodu świętości swego życia i daru cudów.
W Anglii uroczystość świętego Aldelmusa, biskupa z Sherburn. — W okolicy Troyes pamiątka św. Leona, Wyznawcy. — W Asyżu w Umbrii przeniesienie relikwii św. Franciszka, Wyznawcy, przez Grzegorza IX, papieża.
W Veroli w Campanii przeniesienie św. Marii Jakubowej, której relikwie ciągle jeszcze słyną cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze