Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 5-go lutego w Katanii na Sycylii uroczystość św. Agaty, Panny i Męczenniczki za czasów cesarza Decjusza i sędziego Kwincjana. Bito ją po twarzy, wrzucono do więzienia, torturowano, obcięto piersi, tarzano po skorupach i rozpalonych węglach. Po takich mękach modląc się w więzieniu oddała ducha Panu.
W Poncie pamiątka wielu św. Męczenników za czasów prześladowania przez cesarza Maksymiana. Jednych oblewano płynnym ołowiem, drugim wbijano za paznokcie ostre kawałki trzciny. Znosili cierpliwie te straszliwe męki, aż w końcu po takich mękach i zwycięstwach chwalebnie zyskali koronę męczeńską.
W Aleksandrii, za czasów prześladowań decjańskich, męczeństwo św. Izydora, którego trybun Numerian kazał zabić mieczem za wyznawanie wiary chrześcijańskiej.
W Japonii uroczystość zwycięstwa dwudziestu sześciu Męczenników, którzy za wiarę katolicką zostali przybici do krzyża włóczniami i wśród hymnów pochwalnych jak też nieznużonego głoszenia Wiary świętej chwalebnie stali się uczestnikami wiecznej radości; Papież Pius IX zaliczył ich w poczet Świętych.
W Vienne uroczystość św. Awitusa, Wyznawcy i Biskupa, którego wierność w wierze, żarliwość i cudowna umiejętność zachowała Galię przed napływem błędnowierstwa Ariusza.
W Brixen pamiątka św. Genninusa i Albina, Biskupów, których świątobliwe życie zostało poświadczone cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze