Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 27-go lutego w Rzymie dzień zgonu św. Aleksandra, Abundiusza, Antigonusa i Fortunata, Męczenników.
W Aleksandrii męczeństwo św. Juliana. Ponieważ wskutek podagry nie mógł ani stać, ani chodzić, więc dwu służących zaniosło go przed sędziego. Jeden z nich zaparł się wiary, drugi nazwiskiem Eunus mężnie wytrwał jak jego pan, więc obydwu na wielbłądach wiedziono przez całe miasto. Następnie biczami szarpano ich ciała, a w końcu zostali spaleni na stosie ku zabawie zebranego tłumu. Ponieważ jeden z żołnierzy, Bezas, chciał ich obronić przed szyderstwem i naigrawaniem pospólstwa, więc przed sędzią obwołano go jako chrześcijanina, a gdy mężnie wyznawał swą wiarę, ścięto go mieczem.
W Sewilli dzień zgonu św. Leandra, Biskupa, którego staraniem i nauczaniem udało się przy pomocy króla Rekareda nakłonić Gotów zachodnich do porzucenia ariańskiego błędnowierstwa i przyjęcia z powrotem Wiary katolickiej.
W Konstantynopolu pamiątka św. Bazylego i Prokopa, Wyznawców, którzy za panowania cesarza Leona Izauryjczyka z wielką gorliwością wystąpili za uwielbianiem obrazów Świętych.
W Lyonie pamiątka św. Baldomera, Męża Bożego, którego grób został uświetniony wieloma cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze