Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 7-go lipca uroczystość św. Cyryla i Metodego.
W Rzymie męczeństwo św. Klaudiusza, registratora, św. Nikostrata, przewodniczącego sądu i św. Kastoriusza, Wiktoryna i Symforiana. Wszyscy nawróceni przez św. Sebastiana, chrzest otrzymali z rąk św. Polikarpa, kapłana. Pojmano ich za to, iż zbierali i chowali ciała Męczenników i przez 10 dni usiłowano ich groźbami i pochlebstwami zmusić do odstępstwa. Nie mogąc jednak przełamać ich stałości, kazał ich sędzia trzy razy torturować, a potem powrzucać do morza.
W Durazzo w Illyrii śmierć męczeńska św. Peregryna, Łucjana, Pompeja, Hezychiusza, Papiusza, Saturnina i Germana, którzy uciekłszy z Włoch podczas prześladowania trajańskiego, schronili się do owego miasta. Zobaczywszy tam jednak Biskupa świętego Astiusza, powieszonego za wiarę na krzyżu, przyznali się również do chrześcijaństwa i zostali na rozkaz prefekta powrzucani do morza.
W Perugii uroczystość św. Benedykta XI, Papieża z Treviso z zakonu Dominikanów, który w ciągu swego krótkiego pontyfikatu w zadziwiający sposób pomógł do przywrócenia Kościołowi spokoju, polepszenia karności kościelnej i do rozkrzewiania się wiary.
W Aleksandrii pamiątka św. Pantena, męża pełnego najbogatszej nauki i prawdziwego ducha apostolskiego. Jego zapał do Słowa Bożego był tak wielki, że zdjęty świętym ogniem wyruszył w podróż do najodleglejszego wschodu między nieznane ludy, aby im głosić Ewangelię. Wróciwszy do Aleksandrii, zmarł spokojnie w Panu za czasów cesarza Antoniego Karakalli.
W Bawarii uroczystość św. Willibalda, pierwszego Biskupa Eichsztadzkiego, który jako wierny współpracownik św. Bonifacego pozyskał dla Chrystusa wiele szczepów.
W Bresci uroczystość św. Apolloniusza, Biskupa i Wyznawcy. — W prowincyi Auvergne uroczystość św. Illidiusza, Biskupa.
W Gray w Burgundii uroczystość św. Piotra Fourier, Kanonika regularnego, świecącego blaskiem świętości i cudów.
W Urgel w Katalonii świętego Odona, Biskupa. — W Anglii św. Heddy, Biskupa Sasów zachodnich. — W Anglii uroczystość św. Edilburgi, Dziewicy, córki króla z Westsex.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze