Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 17-go sierpnia oktawa świętego Wawrzyńca, Męczennika.
W Kartaginie w Afryce męczeństwo św. Liberta, Opata, św. Bonifacego, Diakona, św. Serwusa i Rustyka, Subdiakonów, Rogata i Septyma, Mnichów i młodocianego Maksyma. W prześladowaniu króla Hunneryka poddano ich wielu niesłychanym udręczeniom z powodu obrony wiary katolickiej i Chrztu św., a ostatecznie przybito gwoździami do desek, na których mieli zostać spaleni. Ponieważ jednak ogień cudownym sposobem ciągle gasł, gdy go wzniecano, zdruzgotano im wreszcie czaszki wiosłami. Tak dostąpili po chwalebnych walkach korony wiecznej.
W Cezarei w Kapadocji pamiątka św. Mamasa, ktory od młodości aż do sędziwego wieku wiódł nieprzerwany żywot męczeński, który szczęśliwie zakończył w prześladowaniu Aureliana. Jego chwałę głoszą święci Bazyli i Grzegorz z Nazjanzu płomiennymi słowami.
W Achaja śmierć męczeńska św. Mirona, Kapłana, który za panowania Decjusza po wielu męczarniach został skazany na karę śmierci.
W Nikomedii męczeństwo św. Stratona, Filipa i Eutychiana. Gdy dzikie zwierzęta, którym ich rzucono, nie naruszyły żadnego, ofiarowali na stosie swe życie dla Chrystusa.
W Terni pamiątka św. Anastazego, Wyznawcy i Biskupa.
W Accon w Palestynie pamiątka św. Pawła, Męczennika z siostrą Juliana, męczonych za panowania Waleriana.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze