Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 1-go lutego dzień pamiątkowy św. Ignacego, Biskupa i Męczennika, który jako trzeci następca św. Piotra kierował Kościołem Antiocheńskim. Przez Cesarza Trajana został skazany na walkę z dzikimi zwierzętami. W kajdanach przywieziono go do Rzymu i tam w obecności cesarza i senatu najpierw był oddany najrozmaitszym mękom, a w końcu rzucony lwom. Zmiażdżony w ich zębach stał się ofiarą za Chrystusa.
W Smyrnie męczeństwo świętego Pioniusza, Kapłana. Za ogłoszenie kilku pism broniących Wiary świętej wtrącono go do więzienia, gdzie wielu współwyznawców zachęcał do wytrwania w cierpieniach, na jakie byli narażeni. Sam był również wielokrotnie dręczony, został przekłuty gwoźdźmi i rzucony na palący się stos, skąd dusza jego wzniosła się do wiecznej wspaniałości. Razem z nim poniosło tę samą śmierć jeszcze 15 innych krwawych świadków.
W Rawennie dzień śmierci św. Sewera, Biskupa, który został wskazany przez gołębia za najgodniejszego święceń Biskupich.
We Francji w Trois Chateaux uroczystość pamiątkowa świętego Pawła, Biskupa, który za życia jaśniał nadzwyczajnymi cnotami, a po śmierci został uświetniony cudami.
Tego samego dnia uroczystość św. Efrema, Diakona przy kościele w Edesie, który po wielu pracach podjętych w sprawie Wiary katolickiej zasnął w Panu za czasów cesarza Walensa, słynąć ze świątobliwości i głębokiej nauki.
W Irlandii pamiątka św. Brygidy, Dziewicy. Za jej dotknięciem drzewo ołtarza natychmiast się odświeżyło i zazieleniło w dowód jej panieństwa.
W Castell Fiorentino w Toskanii świętej Weridianny, Dziewicy i Pustelnicy zakonu z Vallombrosa.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze