Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 27-go stycznia w Konstantynopolu dzień pamiątkowy św. Jana, Biskupa, który wskutek swej ślicznej wymowy zyskał przydomek Chryzostoma czyli Złotoustego. Słowem i przykładem działał on potężnie w kierunku podniesienia religijnej żarliwości, a po wielu cierpieniach i doznanych przykrościach umarł na wygnaniu. Relikwie jego za czasów Teodozjusza Młodszego przyniesione zostały do Konstantynopola, skąd później wzięto je do Rzymu i pochowano w Bazylice Księcia Apostołów.
W Sora pamiątka św. Juliana. Został pochwycony za panowania cesarza Antoniusza i zdobył sobie koronę męczeńską przez ścięcie mieczem, gdy podczas jego mąk zawaliła się świątynia pogańska.
W Afryce pamiątka św. Awita, Męczennika.
Tamże śmierć męczeńska św. Dacjusza, Reatriusai ich towarzyszy za czasów prześladowania przez Wandalów.
Dalej uroczystość św. Datiwa, Juliana, Wincentego i dwudziestu siedmiu innych Męczenników.
W Rzymie dzień pamiątkowy św. Witalianusa, Papieża.
W Mans pochowanie pierwszego Biskupa miejscowego, św. Juliana, posłanego tam przez św. Piotra, w celu szerzenia Wiary świętej.
W klasztorze Beuvou dzień śmierci św. Maura, Opata.
W Bresci dzień pamiątkowy św. Anieli Merici, Założycielki Zakonu św. Urszuli, którego głównym zadaniem ma być przywodzenie młodych dziewcząt do świątobliwego życia.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze