Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 17-go czerwca w Rzymie męczeństwo 262 Męczenników, którzy za panowania cesarza Dioklecjana ofiarowali krew swą za wiarę Chrystusową i pochowani zostali przy starej drodze Salaryjskiej na Clivum Cucumeris.
W Terracynie męczeństwo św. Montana, żołnierza, który za panowania cesarza Hadriana po wielu mękach otrzymał koronę zwycięstwa.
Pod Venafro uroczystość św. Nikandra i Marcjana, Męczenników, ściętych podczas prześladowania chrześcijan za Maksymiana.
W Chalcedonii uroczystość pamiątkowa św. Manuela, Sabela i Izmaela, którzy wysłani zostali przez króla perskiego do cesarza Juliana Apostaty, by nawiązać rokowania pokojowe. Ponieważ nie chcieli brać udziału w składaniu ofiar bożkom, zostali ścięci na rozkaz cesarza.
W Apolonii w Macedonii śmierć męczeńska świętego Izaurusa, diakona, i św. Innocentego, Feliksa, Jeremiasza i Peregryna. Pochodzili oni wszyscy z Aten i zostali na rozkaz trybuna Tryponiusza po wielu męczarniach ścięci.
W Amelii koło Ankony pamiątka św. Himeriusza, biskupa, którego święte zwłoki przeniesiono do Cremony.
W obwodzie Bourges uroczystość św. Gundulfa, biskupa. — W Orleanie uroczystość św. Awita, kapłana i Wyznawcy. — We Frygii pamiątka św. Hipacjusza, Wyznawcy.
Tego samego dnia uroczystość św. Bessariona, pustelnika. — W Pizie w Toskanii uroczystość świętego Raineriusza, Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze