Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 30-go września w Betlejem złożenie zwłok św. Hieronima, Kapłana i Nauczyciela Kościoła. Wyposażony wszelką uczonością swoich czasów i gorliwy naśladowca najznakomitszych ascetów, zwalczał i pokonywał mieczem swej uczoności wiele herezji. Wreszcie zmarł w wielce podeszłym wieku i spoczął przy żłóbku Zbawiciela. Jego ciało zostało przeniesione później do Rzymu i pogrzebane w Bazylice Santa Maria Maggiore.
Tegoż dnia męczeństwo świętego Leopolda, pierwszorzędnego urzędnika odstępczego cesarza Juliana. W Rzymie ucięto mu głowę; jego święte ciało dostało się później do Akwizgranu.
W Solothurn w Szwajcarji śmierć męczeńska św. Wiktora i Ursusa z chwalebnej Legii Tebańskiej. Najpierw poddano ich za panowania cesarza Maksymiana różnym okrutnym męczarniom, ale za Bożą pomocą zostali znowu uwolnieni, gdyż światło niebieskie zabłysło ponad nimi, a kaci upadli na ziemię. Potem wrzucono ich w ogień, pozostali jednak znowu nienaruszeni; wreszcie ich głowy padły pod mieczem.
W Piacency pamiątka św. Antonina, Męczennika z tego samego legionu.
Tegoż dnia pamiątka św. Grzegorza, Biskupa Armenii Większej, który po wielu mękach wycierpianych za Dioklecjana, zakończył życie w pokoju.
W Canterbury w Anglii uroczystość św. Honoriusza, Biskupa i Wyznawcy. — W Rzymie dzień zgonu św. Franciszka Borgiasza z Towarzystwa Jezusowego. — Tamże uroczystość św. Zofii, Wdowy, matki świętych Dziewic: Wiary, Nadziei i Miłości.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze