Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 12-go lipca w klasztorze Passignano uroczystość św. Jana Gwalberta, Opata i Założyciela Zakonu Wallombroza.
W Mediolanie męczeństwo św. Nabora i Feliksa, uśmierconych w prześladowaniu maksymiańskim.
W Akwilei męczeństwo św. Hermagorasa, Ucznia Ewangelisty św. Marka i pierwszego Biskupa tego miasta. Jednym cudem uzdrawiał wielu chorych, prawił kazania bez przestanku i nawrócił wiele szczepów. Wiele za to cierpiał, aż w końcu dotknięty śmiercią razem z Diakonem Fortunatem odszedł do szczęśliwości wiecznej.
W Lucca w Toskanii śmierć męczeńska św. Paulina, wyświęconego przez Apostoła Piotra na pierwszego Biskupa tegoż miasta. Po wielu męczarniach wraz z wielu towarzyszami znalazł śmierć za czasów Nerona u stóp góry Pizano. Tegoż dnia dzień zgonu św. Proklusa i Hilariona, którzy po gorzkich mękach dostąpili korony zwycięstwa pod Trajanem.
Pod Lentini męczeństwo św. Epifanii, której za czasów Dioklecjana i Tertyllusa odcięto piersi, po czym oddała Bogu ducha.
W Toledo uroczystość św. Marcjany, Dziewicy i Męczenniczki. Za Wiarę św. rzucono ją dzikim zwierzętom, aż w końcu została rozszarpana przez dzika. Takim sposobem dostąpiła korony w Niebie.
Na Cyprze pamiątka św. Jazona, czcigodnego ucznia Chrystusowego. — W Lyonie uroczystość św. Wincencjola, Biskupa. — W Bolonii uroczystość świętego Paterniana, Biskupa.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze