Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 11-go lipca w Rzymie dzień zgonu św. Piusa I, Papieża i Męczennika, którego wierność w Wierze świętej uczyniła godnym palmy zwycięstwa za czasów Marka Aureliusza Antoniusza.
W Nikopolis w Armenii dzień zgonu św. Januarego i Pelagii, Męczenników, którzy dopiero po czterech dniach walki na torturach, skorupach i pod pazurami dzikich zwierząt zakończyli swe zwycięstwo.
W Ikonium uroczystość pamiątkowa św. Marcjana, Męczennika, obdarzonego palmą zwycięstwa za czasów sędziego Perenniusza.
W Sida w Pamfilii uroczystość św. Cindeusza, Kapłana, który za czasów Dioklecjana po wielu męczarniach został wrzucony do ognia, lecz wyszedł cało z płomieni. W końcu podczas modlitwy oddał duszę swą w ręce Stworzyciela.
W Bergamo uroczystość św. Jana, Biskupa, zabitego przez arian za obronę wiary katolickiej.
W Cordobie uroczystość św. Abundiusza, Kapłana, zamordowanego przez Saracenów za to, że potępiał islam.
W Bresci pamiątka św. Sawina i Cypriana, Męczenników. — W okolicy Sens pamiątka św. Męczennika Sidroniusza. — W okolicy Poitiers uroczystość św. Sabina, Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze