Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 10-go lipca w Rzymie uroczystość św. 7 Braci, synów Męczennicy Felicyty: Januariusza, Feliksa, Filipa, Sylwana, Aleksandra, Witalisa i Marcjalisa za czasów cesarza Antoniusza. Januariusz, po długim więzieniu został zakatowany na śmierć kulkami ołowianmi; Feliks i Filip zamęczeni kijami; Sylwan strącony w przepaść; Aleksander, Witalis i Marcjalis zostali ścięci.
Również w Rzymie męczeństwo św. Dziewic i Sióstr Rufiny i Sekundyny. Obie musiały znosić okropne męczarnie w prześladowaniu za czasów Waleriana i Galiena. W końcu jednej strzaskano głowę, a drugą ścięto. Ich święte ciała zostały złożone ze wielką czcią w bazylice lateraneńskiej obok kaplicy Chrztu świętego.
W Afryce pamiątka św. Januariusza, Maryna, Nabora i Feliksa, Męczenników, zabitych za swą wiarę.
W Nikopolis w Armenii śmierć męczeńska św. Leoncjusza, Maurycego, Daniela i ich towarzyszy, którzy za czasów cesarza Licyniusza musieli się poddać różnym męczarniom, zanim w płomieniach znaleźli śmierć męczeńską.
W Pizydii męczeństwo św. Bianora i Sylwana, którzy po wielu strasznych męczarniach zostali ścięci za Chrystusa i otrzymali koronę wieczną.
W Ikonium w Likaonii pamiątka świętego Apolloniusza, Męczennika ukrzyżowanego. — Pod Gentem uroczystość świętej Amelbergi, Dziewicy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze