Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 24-go września uroczystość Błogosławionej Maryi Panny de Mercede.
W Autun męczeństwo św. Andochiusza, Kapłana, Tyrsusa, Diakona i św. Feliksa. Św. Polikarp, Biskup Smyrny posłał ich z Azji do Galii na szerzenie Ewangelii. Później schwytano ich, zbito okrutnie i powieszono na cały dzień za nogi. Potem wrzucono ich w ogień, a gdy nic im nie zaszkodził, zabito ich drągami dźwigniowymi. Tak zmarli chwalebną śmiercią za Chrystusa.
W Egipcie śmierć męczeńska św. Pafnucego i jego towarzyszy. Żył długi czas jako pustelnik, gdy jednak doszła go wieść o uwięzieniu wielu chrześcijan, spowodowany Bożym natchnieniem, stawił się dobrowolnie przed prefektem i przyznał otwarcie do chrześcijaństwa. Na to najpierw został skrępowany łańcuchami żelaznymi i poddany długiej męczarni, potem wysłano go z wielu innymi cesarzowi Dioklecjanowi. Ten kazał go przygwoździć do palmy, zaś wszystkich innych pościnać.
W Chalcedonie pamiątka tych 49 Męczenników, których po śmierci męczeńskiej św. Eufemii za panowania cesarza Dioklecjana rzucono najpierw dzikim zwierzętom, ale te nic im nie uczyniły. Wreszcie nadszedł rozkaz, aby mieczem położono kres ich życiu.
Na Węgrzech uroczystość św. Gerarda, Biskupa i Męczennika, patrycjusza weneckiego, który otrzymał honorowy tytuł Apostoła Węgier. Był zarazem pierwszym, który rodzinne miasto swe Wenecję okrył chwałą jako Męczennik.
W Auwerni uroczystość św. Rustyka, Biskupa i Wyznawcy. — W obwodzie Beauvais uroczystość św. Geremara, Opata.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze