Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 23-go września w Rzymie uroczystość św. Linusa, Papieża i Męczennika, rządzącego jako pierwszy następca św. Piotra Kościołem św. Jako Męczennik został złożony obok niego na wzgórzu watykańskim.
W Ikonium w Likaonii męczeństwo świętej Tekli, Dziewicy, nawróconej przez św. Pawła i triumfującej za panowania cesarza Nerona w wierze w Chrystusa nad płomieniami i dzikimi zwierzętami. Gdy poniosła bohatersko wiele innych mąk jako przykład dla wielu, przybyła do Seleucji i znalazła tam miejsce ostatniego spoczynku. Ojcowie św. sławili św. Męczenniczkę wspaniałymi mowami pochwalnymi.
W Campanii pamiątka św. Sozjusza, Diakona z Miseno, któremu święty Januariusz, Biskup, przepowiedział śmierć męczeńską, gdy spostrzegł ponad jego głową płomienie, unoszące się podczas czytania Ewangelii. Rzeczywiście, w wieku 30 lat został ścięty dla wiary równocześnie ze wspomnianym Biskupem.
W Afryce pamiątka św. Męczenników Andrzeja, Jana, Piotra i Antoniusza. — W obwodzie Coutances uroczystość św. Paterna, Biskupa i Męczennika.
W Ankonie uroczystość św. K onstancjusza, Mansjonarza kościoła św. Piotra, odznaczonego darem cudów.
W Hiszpanii uroczystość św. Niewiast Ksantypy i Polikseny, będących uczennicami Apostołów.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze