Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 14-go września uroczystość Podniesienia Krzyża św., którą obchodzi się w dniu, w którym cesarz Herakliusz odbił Persom to św. narzędzie zbawienia i przyniósł je do Jerozolimy.
W Rzymie przy Via Appia męczeństwo św. Kornela, Papieża. W prześladowaniu za panowania Decjusza posłano go najpierw na wygnanie; potem cesarz kazał go ubiczować kulkami ołowianymi i ściąć razem z 21 Męczennikami. Wówczas został także ścięty Żołnierz Cerealis ze swą małżonką Sallustią, którego Kornel pouczał w wierze,.
W Afryce sławna śmierć św. Cypriana, Biskupa z Kartaginy, którego uczoność i świętość podziwiał cały świat. Zakosztowawszy już poprzednio gorzkości wygnania, zakończył swe męczeństwo za czasów cesarzy Waleriana i Gallienusa, przy szóstym kamieniu milowym od Kartaginy, niedaleko morza.
W Rzymie męczeństwo św. Krescentego młodego, syna świętego Eutymiusza, który został ścięty przy Via Salaria za prześladowania Dioklecjańskiego.
W Trewirze uroczystość św. Materna, Biskupa, ucznia św. Piotra Apostoła, który okolicznych mieszkańców Tongern, Kolonii, Trewiru i innych sąsiednich szczepów nawrócił do wiary Chrystusowej.
Tego samego dnia śmierć św. Jana Chryzostoma, Patriarchy Konstantynopolskiego. Nieprzyjacielskie knowania sprawiły, że go wygnano. Wygnanie to trwało aż do wkroczenia Papieża Innocentego I. Jednakże w drodze zmarł od razów, jakich doznawał od strzegących go żołnierzy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze