Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 13-go września w Aleksandrii męczeństwo św. Filipa, ojca św. Eugenii, Dziewicy. Wyrzekł się on godności namiestnika Egiptu i dał się ochrzcić. Jego następca Terencjusz kazał go ściąć podczas modlitwy.
Również śmierć męczeńska św. Makrobiusza i Juliana, którzy cierpieli za panowania Licyniusza.
Tegoż dnia pamiątka św. Ligoriusza, który żył jako pustelnik i został zamordowany przez pogan z powodu wiary Chrystusowej.
W Aleksandrii uroczystość świętego Eulogiusza, odznaczonego nauką i świętością.
W Angers we Francji uroczystość św. Maurycego, Biskupa, który świecił rozlicznymi cudami.
Pod Sens pamiątka św. Amata, Biskupa i Wyznawcy.
Tegoż dnia uroczystość św. Weneriusza, Wyznawcy, który żył jako pustelnik w niezwykłej świętości na wyspie Palmarii.
W klasztorze Remiremont we Francji uroczystość św. Amatusa, który słynął wszędzie z powodu swych cudów i surowości życia.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze