Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 11-go września w Rzymie przy starej Via Salaria złożenie w katakumbach Bazylii zwłok św. Prota i Hiacynta, Braci i Męczenników. Byli oni w służbie u św. Eugenii i za panowania cesarza Gallienusa zostali oskarżeni jako chrześcijanie. Gdy wzbraniali się złożyć ofiary bożkom, kazano ich najpierw okropnie biczować a potem ściąć.
W Laodycji w Syrii śmierć męczeńska św. Diodora, Diomeda i Didima. — W Leonie w Hiszpanii męczeństwo świętego Wincentego, Opata.
W Egipcie uroczystość św. Pafnucego, Biskupa, jednego z tych Wyznawców, których za czasów cesarza Galeriusza Maksymiana skazano na roboty przymusowe w kopalniach kruszcu, wyłupawszy im poprzednio prawe oko i okaleczywszy lewą nogę. Za czasów cesarza Konstantyna Wielkiego Pafnucy dzielnie bronił wiary katolickiej przeciw arianom i w końcu zasnął spokojnie w Panu ozdobiony wielu koronami zwycięstwa.
W Lyonie złożenie zwłok św. Patiensa, Biskupa. — W Vercelli uroczystość świętego Emiliana, Biskupa.
W Aleksandrii pamiątka św. Teodory, która najpierw ciężko przewiniła, lecz potem zdjął ją taki żal za grzech, że aż do samej śmierci żyła jako nieznana pokutnica z cudowną cierpliwością i zaparciem siebie.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze