Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 10-go września w Tolentynie pod Anconą złożenie zwłok św. Mikołaja, Wyznawcy z zakonu Augustynów-eremitów.
W Afryce pamiątka św. Biskupów Nemezjana, Feliksa, Łucjusza, drugiego Feliksa, Litteusza, Polijana, Wiktora, Jadera, Datiwa i ich towarzyszy, którzy na początku okrutnego prześladowania za czasów Waleriana i Galliena po mężnym wyznaniu wiary zostali obici kijami, a potem w kajdanach zawleczeni do kopalń, gdzie ową świętą walkę zwycięsko zakończyli.
W Chalcedonie męczeństwo św. Sostena i Wiktora, którzy zniósłszy najpierw męki więzienne i walki z dzikimi zwierzętami zostali skazani na śmierć ogniową. Przedtem jeszcze dali sobie pocałunek pokoju i modląc się wyzionęli ducha.
W Bitynii pamiątka św. 3 sióstr Mendory, Metrodory i Nimfory, które za panowania cesarza Maksymiana weszły przez śmierć męczeńską do wiecznej chwały.
Tak samo pamiątka św. Męczenników Apelliusza, Łukasza i Klemensa. — W Rzymie uroczystość św. Hilarego, Papieża i Wyznawcy. — W Composteli uroczystość św. Piotra, Biskupa, odznaczonego cudami i cnotami.
W Leodium w Belgii uroczystość św. Teodarda, Biskupa i Męczennika, który ofiarował życie swe za owczarnię, a po śmierci błyszczał cudami.
W Albi uroczystość św. Salwiusza, Biskupa i Wyznawcy. — W Nowarze pamiątka św. Agapiusza, Biskupa.
W Konstantynopolu pamiątka św. Pulcherii, Cesarzowej i Dziewicy, która odznaczyła się szczególnie pobożnością i staraniem o utrzymanie czystości wiary.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze