Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 9-go września w Nikomedii męczeństwo św. Doroteusza i Gorgoniusza. Mimo wysokich urzędów, jakie piastowali na dworze cesarza Dioklecjana, nie wahali się publicznie potępiać ohydy prześladowania chrześcijan. Tyran kazał ich za to w swej obecności naprzód biczować, a potem otwarte rany posypywać solą i octem. Później pieczono ich na ruszcie, a w końcu uduszono powrozami. Ciało św. Gorgoniusza zaniesiono później do Rzymu i złożono przy Via Latina, aż do przeniesienia go do kościoła św. Piotra.
W obwodzie sabińskim przy trzydziestym kamieniu milowym od Rzymu uroczystość św. Męczenników Hiacynta, Aleksandra i Tyburcjusza.
W Sebaście męki Seweriana, Żołnierza pod panowaniem cesarza Licyniusza. Za częste nawiedzanie 40 Męczenników kazano go powiesić z kamieniem u nóg i tak okrutnie biczować i poszarpać, że pod tymi razami ducha wyzionął.
Tegoż dnia pamiątka świętego Stratona, Męczennika, który został rozdarty w kawałki po przywiązaniu do dwóch nagiętych drzew.
Również pamiątka św. Braci i Męczenników Rufina i Rufiniana. — W Rzymie uroczystość św. Sergiusza, Papieża.
W okręgu Terouane uroczystość św. Audomara, Biskupa. — W Szkocji uroczystość św. Kweranusa, Opata.
W Kartaginie w Ameryce Południowej uroczystość św. Piotra Clavera, Wyznawcy Towarzystwa Jezusowego, który z wielkim zaparciem się siebie i niezwykłą miłością poświęcił się dla biednych niewolników murzyńskich, z których około 300.000 własną ręką ochrzcił. Leon XIII przyjął go do liczby Świętych i ogłosił Patronem wszelkich misji murzyńskich.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze