Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 7-go września w Nikomedii dzień zgonu św. Jana, Męczennika. Tenże ujrzawszy nalepione na ulicach srogie edykty wydane przeciwko chrześcijanom, zapalony gorliwością zdarł je i zniszczył. Gdy wieść o tym dobiegła do uszu cesarzy Dioklecjana i Maksymiana, bawiących wówczas w tym mieście, kazali użyć najwyszukańszych męczarni przeciwko niemu. Lecz szlachetny Wyznawca zniósł je spokojnie i wesoło, tak, iż ani śladu smutku nie można było dostrzec u niego.
W Cezarei w Kapadocji śmierć męczeńska św. Eupsychiusza, który przed cesarzem Hadrianem został oskarżony jako chrześcijanin i uwięziony. Gdy go później wypuszczono znowu na wolność, niezwłocznie sprzedał spadek ojcowski, a pieniądze rozdał częściowo ubogim a częściowo swoim oskarżycielom, uważając ich za swoich dobroczyńców. Gdy go schwytano kolejny raz, porozdzierano okrutnie jego ciało i w końcu ścięto mieczem.
W Pompejopolis w Cylicji pamiątka św. Sozona, Męczennika, który za panowania cesarza Maksymiana w płomieniach oddał swego ducha.
W obwodzie Paryża pamiątka św. Klodoalda, Kapłana i Wyznawcy. — W Akwilei pamiątka św. Anastazego, Męczennika.
W obwodzie Autunu męczeństwo św. Reginy, Dziewicy, która musiała znieść więzienie, tortury i palenie pochodniami, zanim wybawiona przez śmierć, mogła wejść w progi niebiańskiego swego Oblubieńca.
W Troyes uroczystość św. Nemoriusza, Diakona i jego towarzyszy, zamordowanych z polecenia Atylli, króla Hunnów.
W Orleanie pochowanie św. Eworcjusza, Biskupa, który był najpierw subdiakonem, a potem cudownym sposobem został naznaczony przez gołębicę na Biskupa tegoż miasta.
We Francji uroczystość św. Augustalisa, Biskupa i Wyznawcy. — W Capua uroczystość św. Pamfila, Biskupa.
W Nonanluli w Emilia uroczystość św. Hadriana III, Papieża, który starał się z wielką gorliwością o połączenie Kościoła wschodniego z rzymskim. Zmarł w Spilimberti, a po śmierci wsławił go Pan Bóg cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze