Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 6-go września pamiątka Proroka Zachariasza, który będąc już starcem wrócił z Chaldei do swej ojczyzny i pochowany został obok Proroka Ageusza.
W Hellesponcie męczeństwo św. Onezyfora, Ucznia Apostolskiego, o którym wspomina św. Paweł w liście swym do Tymoteusza (2 Tm 1, 16). Jego to razem z św. Porfiriuszem na rozkaz prokonsula Hadriana najpierw okropnie biczowano, a potem tak długo dzikimi końmi wleczono ich po ziemi, aż wyzionęli ducha.
W Aleksandrii cierpienia świętego Fausta, Kapłana, św. Makariusza i jego 10 towarzyszy, ściętych dla Chrystusa w prześladowaniu decjańskim.
W Kapadocji męczeństwo św. Kollida, Diakona, św. Eugeniusza i ich towarzyszy. — W Weronie uroczystość świętego Petroniusza, Biskupa i Wyznawcy.
W Afryce męczeństwo św. Donacjana, Prezydiusza, Mansueta, Germana i Fuskula, których za obronę prawdy katolickiej w sposób najokrutniejszy biczowano z rozkazu ariańskiego króla Hunneryka, po czym skazano ich na wygnanie. Między nimi znajdował się także gorliwy i uczony Biskup Letus, którego po długiem więzieniu żywcem spalono.
W Rzymie uroczystość świętego Eleuteriusza, Opata, który modlitwą i swym płaczem przywołał umarłego do życia, jak świadczy Papież św. Grzegorz.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze