Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 5-go września uroczystość świętego Wawrzyńca Justyniana, pierwszego Patriarchy Wenecji, który tę stolicę biskupią uświetnił blaskiem cnót i cudów swoich.
W obwodzie miasta Rzymu męczeństwo św. Wiktoryna, Biskupa. Ponieważ dla świętości i cudów wielce był poważany, lud obrał go jednogłośnie Biskupem miasta Aterno. Za panowania Nerwy Trajana został z wielu innymi sługami Bożymi wygnany do Kotylii, gdzie znajdują się smrodliwe źródła siarczane. Sędzia kazał go powiesić nad nimi głową na dół, a z męczarni tej śmierć uwolniła go dopiero po trzech dniach. Jego święte ciało chrześcijanie pogrzebali w Aterno.
W Porto pamiątka św. Herkulana, Męczennika. — W Capua męczeństwo świętych Kwinkcjusza, Arkoncjusza i Donata.
Tegoż dnia śmierć męczeńska św. Romulusa, pierwszego urzędnika dworu Trajana. Ponieważ zganił okrucieństwo cesarza przeciwko chrześcijanom, tenże kazał go biczować i potem ściąć.
W Melitinie w Armenii męczeństwo św. Żołnierzy: Eudoksjusza, Zenona i Makariusza z 1104 towarzyszami. Gdy w czasie prześladowania dioklecjańskiego oznajmili swe wystąpienie z wojska, zostali dla wiary chrześcijańskiej zabici.
W Konstantynopolu śmierć męczeńska św. Urbana, Teodora i Menedema z 77 innymi stopnia kleryckiego, których cesarz Walens kazał spalić w okręcie na morzu, ponieważ zostali wiernymi wierze katolickiej.
W klasztorze Sithiu pod Terouane uroczystość świętego Bertina, Opata. — W Toledo pamiątka św. Obdulii, Dziewicy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze