Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 3-go września w Rzymie męczeństwo św. Serapii, Dziewicy. Cesarz Hadrian rozkazał oddać ją na pastwę dwóch bezwstydnych młodzieńców, którzy jednak nie mogli nic złego jej uczynić. Potem z rozkazu sędziego palono ją pochodniami, biczowano i wreszcie stracono. Została pogrzebana przez św. Sabinę w grobie przy placu Windycjana.
W Koryncie pamiątka św. Feby, wspomnianej przez św. Pawła, Apostoła w liście do Rzymian (Rz 16, 1).
W Akwilei śmierć męczeńska św. Dziewic: Eufemii, Doroty, Tekli i Erazmy, ściętych za panowania Nerona po rozlicznych męczarniach. Pogrzebał je św. Hermagoras.
W Nikomedii śmierć męczeńska św. Bazylissy, Dziewicy, za dioklecjańskiego prześladowania chrześcijan. Zaledwie w dziewiątym roku życia przetrwała przy Boskiej pomocy bicie, dręczenie ogniem i dzikie zwierzęta. Wreszcie oddała ducha w modlitwie.
Także pamiątka św. Męczenników Zenona i Garytona — jednego wrzucono do naczynia wypełnionego płynnym ołowiem, drugiego do ognistego pieca.
W Capua męczeństwo św. Arysteusza, Biskupa i chłopca Antonina. — W Cordobie pamiątka św. Sandalusa, Męczennika. — W Toul we Francji pamiątka św. Manzueta, Biskupa i Wyznawcy.
Tego samego dnia męczeństwo św. Aigulfa, Opata z Lerin i wiernych współbraci zakonnych, których pozbawiono języka i oczu, a potem zabito mieczem.
W Mediolanie złożenie zwłok św. Auxana, Biskupa. — Tego samego dnia pamiątka św. Szymona Słupnika Młodszego.
W Rzymie święcenia niezrównanego św. Grzegorza Wielkiego na Papieża. Zmuszony przyjąć na siebie brzemię tego urzędu, promieniał z tak wyniosłego tronu tym wspanialej ponad widnokręgiem ziemi w blasku świętości.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze