Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 2-go września w Stuhlweissenburgu na Węgrzech uroczystość św. Stefana, Króla, wybranego przez Boga ku nawróceniu narodu węgierskiego. Został przez Niepokalaną Matkę Bożą w dniu Jej Wniebowstąpienia policzony w poczet Błogosławionych. Jego uroczystość obchodzi się w tym dniu w myśl rozporządzenia Innocentego XI, ponieważ wtedy wojsko chrześcijańskie za przyczyną św. Króla wydarło Turkom sławną twierdzę Buda.
W Rzymie pamiątka świętej Maksymy, która za cesarza Dioklecjana cierpiała za wiarę razem ze św. Anzanem. Bita kijami, oddała ducha podczas męczeństwa.
W Pamiers we Francji uroczystość św. Antonina, Męczennika, którego relikwie czczą wielce w kościele w Palencji.
Również męczeństwo świętych Diomeda, Juliana, Filipa, Eutychiana, Hezychiusza, Leonidesa, Filadelfa, Menalioppusa i Pantagapasa: kilku z nich spalono, innych utopiono, ścięto lub przybito do krzyża. Tak zyskali wszyscy palmę zwycięstwa.
W Nikomedii śmierć męczeńska św. Zenona i synów jego Konkordiusza i Teodora.
Tegoż dnia męczeństwo św. Rodzeństwa: Ewodiusza, Hermogenesa i Kallisty.
W Lyonie we Francji uroczystość św. Justa, Biskupa i Wyznawcy, męża rzadkiej świątobliwości i ducha proroczego. Kiedy na starość złożył swój urząd, udał się z lektorem Wiatorem na pustynię egipską. Po kilku latach zasnął błogo w Panu i poszedł odebrać koronę sprawiedliwych. Jego święte ciało zostało przeniesione do Lyonu ze szczątkami jego towarzysza, św. Wiatora.
W Marchii Ankońskiej uroczystość św. Elpidiusza, Opata, na cześć którego nazwano też i miasto, cieszące się posiadaniem jego świętego ciała.
Przy Monte Soracte uroczystość św. Nonnoza, Opata, który swą modlitwą przeniósł ogromny odłam skały i zdziałał jeszcze wiele innych cudów.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze