Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 31-go sierpnia w Cardonie w Hiszpanii uroczystość świętego Rajmunda Nonnatusa, Kardynała i Wyznawcy z zakonu Mercedariuszy, którego cnoty i cuda uczyniły czcigodnym dla wszystkich.
W Trewirze uroczystość św. Paulina, Biskupa, który w zamieszkach ariańskich został wygnany z powodu wiary katolickiej z krajów opanowanych przez tę herezję, a pędzony z jednej miejscowości do drugiej, zmarł wreszcie we Frygii, otrzymując w nagrodę od Boga za swoje trudy koronę zwycięską.
Tamże pamiątka św. Robustiana i Marka, Męczenników. — W Auxerre pamiątka św. Optata, Biskupa i Wyznawcy. — Pod Nusco pamiątka św. Amata, Biskupa.
W Transacco nad jeziorem Celano męczeństwo św. Cezydiusza, Kapłana, z towarzyszami, którzy za panowania Maksymiana zyskali palmę męczeństwa.
W Cezarei w Kapadocji cierpienia świętych Teodota, Rufiny i Amii. Teodot i Rufina byli rodzicami św. Mammasa, Męczennika, który przyszedł na świat w więzieniu, Amia zaś go wychowała.
W Atenach uroczystość św. Arystyda. Odznaczając się tak wiarą, jak głęboką wiedzą, doręczył cesarzowi Hadrianowi rozprawę o wierze chrześcijańskiej, w której wyłożył dowody prawdziwości naszej wiary. Przed cesarzem wygłosił świetną mowę, dowodząc w niej boskości Jezusa Chrystusa.
W Anglii uroczystość świętego Aidana, Biskupa z Lindisfarne. Gdy pewien pasterz, imieniem Cutbert, ujrzał jego ducha wstępującego do Nieba, opuścił swoją owczarnię i wstąpił do klasztoru.
Na Monte Senario pod Florencją uroczystość św. Bonajuncta, Wyznawcy, jednego z 7 założycieli zakonu Serwitów. Oddał ducha swego w ręce Stwórcy w czasie przemowy o Męce Zbawiciela, głoszonej ku zbudowaniu współbraci.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze