Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 30-go sierpnia uroczystość świętej Róży a Sancta Maria, której dzień zgonu wspomniano dnia 26 sierpnia.
W Rzymie przy Via Ostiensis męczeństwo świętego Feliksa, Kapłana, za panowania Dioklecjana i Maksymiana. Kiedy po torturach prowadzono go na miejsce stracenia, pewien chrześcijanin wyszedł mu naprzeciw, przyznając się otwarcie do swej wiary i został ścięty razem z Feliksem. Ponieważ jednak imienia jego nie znano, chrześcijanie nazwali go Adauctusem, tzn. "Przyłączonym", ponieważ został przyłączony św. Feliksowi do korony męczeńskiej.
Również w Rzymie śmierć męczeńska św. Gaudencji, Dziewicy z 3 towarzyszkami.
Tamże uroczystość św. Pammachiusza, Kapłana, który doznawał wielkiego poważania dla swej wiedzy i świętości.
W Kolonii Suffetulanie w Afryce pamiątka 60 św. Męczenników, którzy padli ofiarą zaciekłości pogan.
W Adrumentum w Afryce pamiątka św. Małżonków Bonifacego i Tekli, mających 12 synów, którzy wszyscy umarli jako Męczennicy.
W Tessalonice uroczystość św. Fantina, Wyznawcy. Musiał znieść wiele dolegliwości od Saracenów, został wygnany z klasztoru, w którym żył w zadziwiającej wstrzemięźliwości i zmarł w wielce sędziwym wieku, będąc poprzednio dla wielu przewodnikiem bogobojnego życia.
W obwodzie Meaux pamiątka św. Fiakriusza, Wyznawcy. — W Bolonii uroczystość św. Bononiusza, Opata.
W Trevi uroczystość św. Piotra, Wyznawcy, odznaczającego się wielu cnotami i cudami, który jeszcze teraz doznaje wielkiej czci.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze